Newyddion

Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Wedi postio: 05.03.21

Tai 2 a 3 llofft. Mi fydd y blaenoriaeth cyntaf yn cael ei roid i ymgeiswyr ar restr aros Cyngor Môn am dai cymdeithasol, os nad oes digon o alw, mi fydd rhai o’r tai yn cael eu cynnig ar rent canolraddol drwy'r gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Tudalen Facebook Tai Teg

Wedi postio: 26.02.21

Ydych chi'n gwybod bod gan Tai Teg dudalen facebook? Os yda chi ar facebook yna cofiwch `licio'r' dudalen a byddwch hefyd yn gallu sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw hysbysiadau pan fyddwn yn postio negeseuon. Rhaid i chi hefyd edrych ar wefan Tai Teg i sicrhau nad ydych chi'n colli allan ar unrhyw eiddo!

Darllen mwy »

Ydych chi’n byw yn ardal Llanfairpwll ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Wedi postio: 12.01.21

Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi adnabod safle ger Y Garnedd yn Llanfairpwll fyddai o bosib yn addas ar gyfer ei ddefnyddio I ddatblygu tai fforddiadwy I bobl leol.

Mae’r Hwyluswyr Tai Gwledig yn cynnal arolwg er mwyn adnabod os oes angen am dai fforddiadwy yn yr ardal a pa fath o dai sydd angen ar bobl leol.

Mae holiadur wedi ei greu er mwyn rhoi cyfle I chi nodi eich angen, neu eich barn am unrhyw ddatblygiad posib.

Gallwch gwblhau’r holiadur drwy ddilyn y ddolen isod, neu drwy ffonio 07979 803547.

https://bit.ly/Llanfair1

Dyddiad cau yr arolwg yw Dydd Gwener, Ionawr 29, 2021.

Darllen mwy »

Oriau swyddfa dros gyfnod y Nadolig :

Wedi postio: 17.12.20

Bydd y swyddfa yn cau am hanner dydd ar Noswyl Nadolig ac yn parhau ar gau nes 9 o'r gloch ar fore'r 4ydd o Ionawr.

Darllen mwy »

Tai Teg staff meeting 14.12.2020

Wedi postio: 14.12.20

The Tai Teg staff are attending a meeting and therefore will be unavailable to accept calls between 2 and 3 this afternoon.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English