Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2019. Mae na 5 cofnodion ...

Ionawr

Diwrnod Agored Llanuwchllyn

Posted: 29.01.19

Ydach chi, neu rywun da chi'n nabod angen tŷ addas fforddiadwy i'w brynu neu'i rentu ym Maes y Pandy, Llanuwchllyn?

Dewch draw am sgwrs i drafod opsiynau 18/02/2019 - 4:00 - 7:00

Darllen mwy »

E-byst

Posted: 15.01.19

Yn anffodus oherwydd problemau technegol does dim modd i ni dderbyn e-byst Tai Teg ar hyn o bryd. Os am gysylltu gyda ni mae croeso i chi yrru neges i ni drwy dudalen Facebook Tai Teg.

Darllen mwy »

E-mail issues

Posted: 15.01.19

Unfortunately due to technical difficulties we aren't currently able to access Tai Teg e-mails. If you wish to contact us please send a message via the Tai Teg Facebook page.

Darllen mwy »

Chwefror

Land Adjoining The Old Rectory, Llanbedr Dyfryn Clwyd

Posted: 15.02.19

Datblygiad unigryw gyda chymysgedd o dai 2, 3 ystafell wely a byngalo 2 ystafell wely i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel i ddiwallu'r angen am dai lleol gyda Cymdeithas Tai Pennaf.

Dyddiad cwblhau disgwyliedig haf 2020

Darllen mwy »

Bron y Castell, Abergele

Posted: 08.02.19

Eiddo 3 llofft ar gael drwy'r cynllun Rhentu i'w brynu gyda Cartrefi Conwy. Gwybodaeth pellach i ddilyn.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg