FAQ - Rhentu

Beth yw Cynllun Rhent Canolradd?

Faint o gynilion y gallaf ei gael i fod yn gymwys i gofrestru am eiddo rent canolraddol?

A fyddai'n cael blaenoriaeth os ydw i'n Denant Cymdeithasol?

Sut ydych chi'n llunio'r rhestr aros?

Pa ddogfen ychwanegol fydd rhaid i mi ei gyflwyno er mwyn cael fy ystyried ar gyfer eiddo?

Do you consider student finance as Income?

Allai neud cais ar y cyd gyda'm mhartner ?

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English