Benthycwyr Morgais/Broceri

Mae Tai Teg yn ymwybodol bod y cynghorwyr morgais isod yn darparu cyngor / morgeisi ar gyfer unedau fforddiadwy. Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ac i wirio a ydych yn bodloni eu meini prawf , yna cysylltwch â nhw'n uniongyrchol.

Sylwer:- Nid yw Tai Teg yn argymell unrhyw fenthycwyr rydym ond yn darparu gwybodaeth yn unig. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw fenthycwyr eraill neu os ydych yn fenthycwyr ac os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr a nodir isod yna cysylltwch â ni.

  • Cymdeithas Adeiladu Abertawe
  • Grosvenor place
  • 75point3
  • Nythu
  • Morgeisi Isla Grace
  • Morgeisi Copa

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English