Telerau ac Amodau

1. Cofrestru

Fe allwch gael mynediad i rhai rhannu o Tai Teg drwy gofrestru a dwad yn aelod cofrestredig drwy greu cyfrif gyda ni. Rydych chi'n cytuno i fod yn gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrineiriau.

Trwy gofrestru ar Safle Tai Teg, rydych chi'n cytuno i’r isod:

  1. Mae eich cyfrif a'ch cyfrinair yn bersonol i chi a ni ddylid ei ddefnyddio gan neb arall er mwyn mewngofnodi i safle Tai Teg;
  2. Ni wnewch unrhyw beth a fyddai'n cynorthwyo unrhyw un nad yw'n ddefnyddiwr cofrestredig i gael mynediad i unrhyw ardal gofrestru ar safle Tai Teg; a
  3. Ni fyddwch yn creu cyfrifon cofrestru at ddibenion cam-drin y safle, na ddefnyddwyr eraill; ac ni fyddwch yn ceisio trosglwyddo'ch hun fel defnyddiwr arall.

Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni ar unwaith os byddwch yn ymwybodol o ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair neu'ch dynodwyr cyfrif gan eraill.

2. Terfynu eich cofrestriad

Os nad ydych chi am gael cyfrif cofrestredig mwyach, fe allech chi derfynu'ch cyfrif trwy anfon e-bost at info@taiteg.org.uk. Os na fyddwch yn derbyn y telerau a'r amodau hyn, nac unrhyw addasiad i'r telerau ac amodau hyn yn y dyfodol, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r wefan Tai Teg. Mae defnydd parhaus Safle Tai Teg yn nodi eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau hyn yn barhaus.

Os, am unrhyw reswm, credwn nad ydych wedi cydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn, efallai y byddwn, yn ôl ein disgresiwn, yn canslo eich mynediad i ardaloedd cofrestru Safle Tai Teg ar unwaith a heb rybudd ymlaen llaw. Gallwn derfynu eich cyfrif cofrestredig, yn ôl ein disgresiwn yn unig, drwy e-bostio chi yn y cyfeiriad yr ydych wedi'i gofrestru yn datgan bod y cytundeb wedi dod i ben.

3. Defnyddio deunydd sy'n ymddangos ar safle Tai Teg. 

 Mae eich defnydd o Safle Tai Teg ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun yn unig. Darperir gwybodaeth am unedau penodol gan y landlord / datblygwr. Mae Tai Teg yn marchnata'r wybodaeth ar eu rhan. Hysbyseb - Os hoffech ddefnyddio ein cynnwys heblaw fel y caniateir gan y telerau a'r amodau hyn, cysylltwch â ni ar info@taiteg.org.uk 

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English