Cyfryngau Cymdeithasol

  Polisi Preifatrwydd

  Eich preifatrwydd a sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth

  Mae cofrestr Tai Teg ar ddolen gyswllt ddiogel.

  Bydd Tai Teg yn defnyddio’r wybodaeth rydych wedi’i ddarparu i weinyddu cofrestr Tai Teg a’ch hysbysu am gyfleoedd rhentu a/neu brynu’n rhatach ac i gasglu gwybodaeth ystadegol i’n helpu i adnabod anghenion tai a chynllunio tuag at ddarparu tai i’r dyfodol.

  Bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw’n gyfrinachol yn ôl eich hawliau cyfreithiol. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda sefydliadau allanol, oni bai bod angen ymateb i orchymyn cyfreithiol neu ein bod wedi derbyn eich caniatâd.

  Nid yw llenwi’r ffurflen gofrestru yn golygu ymrwymiad cadarn i ddarparu tai

  Cywirdeb y Wybodaeth a Gwefannau Allanol

  Mae Tai Teg yn ymdrechu i sicrhau fod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol. Nid yw Tai Teg yn gyfrifol am unrhyw ddibyniaeth, colled neu anhwylustod a achosir gan fanylion anghywir ar y wefan hon neu fanylion o ddolenni cysylltiedig.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English