Proses Tai Teg

Er mwyn i ymgeiswyr ddeall proses Tai Teg, rydym wedi darparu canllaw cam wrth gam isod.

Cofrestru

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo a'ch rhoi ar gofrestr

Gwneud cais am eiddo

Uwchlwytho eich dogfennau i'ch cyfrif

Asesu eich cais

Cymeradwyo eich cais am eiddo

Os bydd eich cais am eiddo yn cael ei wrthod

Adolygu Ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Teg

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English