Cwestiynau Cyffredinol - Prynu

Y. Faint o gynillion allai gael i fod yn gynwys i fod ar y rhestr?

A. Hyn yn ddibynnol ar y cynllun da chi'n ystyried neu/a'r ardal prynu. Rydym yn ystyried uchafswm pris prynu ag asesu bob achos yn unigol. Dilyn ffigyrau Llywodaraeth Cymru - 5% o'r uchafswm pris prynu , a 3.5 o incwm/incwm ar y cyd.

Y. Uchafswm pris prynu Cynllun Prynu Cartref?

A. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi be ydi pris prynu eiddo yn nôl yr ardal. Mae'r Tim Tai Teg yn defnyddio'r canllawiau yma wrth asesu ar gyfer prynu eiddo Cymorth Prynu.


Y. Ar ôl i mi gael fy nghymeradwyo a fy rhoi ar y gofrestr, yna sut allai ymgeisio am eiddo?

A. Ar ôl I Tai Teg eich cymeradwyo yna allwch ymweld â’r tudalen `Chwilio am Eiddo’ ag edrych am eiddo. Rhaid cofio fod angen cysylltiad lleol ac eich bod mewn angen am eiddo Fforddiadwy. Ar ol i chi datgan diddordeb am eiddo fydd Tai Teg wedyn yn ei gwahodd i uwchlwytho dogfennau cefnogol fel rhan o’r ail broses. Yn dilyn derbyn yr wybodaeth oddifewn i’r amserlen benodol (Gweler isod dogfen dogfennau cefnogol – rhan 2) fydd Tai Teg yn cwblhau asesiad ariannol a chadarnhau os oes ganddoch gysylltiad lleol ac yn edrych ar maint y teulu.

Y. Partner / Priod ar gais

A. Os oes gennych bartner / priod, rhaid i chi eu cwblhau fel "ymgeisydd ar y cyd", ac nid o dan "Manylion Teulu"

Y. Pam mae rhaid i mi dalu a ffi o £ 75.00?

Mae'r ffi ar gyfer y gwaith gweinyddu ac asesu a gynhelir gan Tai Teg (asesiad cysylltiad ariannol a chysylltiad lleol) er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer eiddo. Mae'r ffi o £ 75 yn daladwy ar ddechrau'r broses wrth wneud cais am eiddo, a Ni fyddwn yn gallu cychwyn y broses asesu os na dderbynnir y taliad.Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English