Cynlluniau

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau sydd ar gael drwy Tai Teg. Darllenwch ofynion y cynlluniau'n ofalus a chliciwch ar y dolenni defnyddiol os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Rhent Canolraddol

Rhentu i Brynu

Prynu Cartref

Eiddo Rhan Ecwiti

Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt

Rhan Berchnogaeth

Hunain Adeiladu

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English