Cyfryngau Cymdeithasol

Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses. 

Gweld fel Map Hidlo
Sir Fflint

43, 44, 45, 46 Llys Cadfan, Oakenholt - CH6 5WF

o £554.02

2 x tŷ pâr 3 lofft

2 x tŷ 3 llofft ar ben ei hun

Darllen mwy »
Conwy

Plot 104 Bron y Castell, Abergele - LL22 8FN

o £695 Monthly Rent

Wrthi'n Asesu Ceisiadau

Tŷ par 3 llofft math Warwick

Darllen mwy »
Conwy

Plot 90 & 91 Bron y Castell, Abergele, - LL22 8FN

o £450

Wrthi'n Asesu Ceisiadau

2 x Eiddo 2 Lofft

Darllen mwy »
Sir Fflint

39 Sealand Avenue, Garden City, Flintshire - CH5 2HL

o £133.20

Tŷ Par 2 Lofft 4 Person

Wrthi'n Asesu Ceisiadau

Darllen mwy »
Sir Fflint

42 Claton Road, Bwcle - CH7 3GB

o £91,000

Flat Llawr Uchaf 2 Lofft

Darllen mwy »
Gwynedd

28a Cilfach Crwys, Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd - LL57 2QA


Wedi ei osod ar gytundeb

Fflat 2 Lofft ar gael i'w rentu ar ol y 05/05/19

Darllen mwy »
Conwy

Plot 13, 14 and 15 Lôn yr Dderwen, Conwy - LL32 8AR

o £724 Rhent Misol

3 x Tŷ Pâr 2 Lofft 4 Person

Pris Farchnad Agored £195,000

Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English