Cyfryngau Cymdeithasol

Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses. 

Gweld fel Map Hidlo
Sir Fflint

11 Garden Village, Saltney, - CH4 8BF

o Monthly Rent £596.70

Tŷ Pâr 2 Lofft

Darllen mwy »
Sir Fflint

57 Ffordd Cae Pabi, Northop Hall - CH7 6NS

o Rent & Service Charge £547.50

Tŷ Teras 2 Lofft

Darllen mwy »
Conwy

26 Ffordd Elisabeth, Llandudno, - LL30 1LD

o Monthly Rent £460

Eiddo 2 Lofft 4 Person ar Rhent

Darllen mwy »
Conwy

1 Cae Eithin, Abergele - LL22 8FN

o £98,070

EIddo 3 Lofft Pen Teras

Darllen mwy »
Sir Fflint

15 Wheatley Court, Buckley - CH7 2DN

o £180,000

Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Wheatley Court, Buckley

Darllen mwy »
Sir Fflint

1 Wheatley Court, Bwcle - CH7 2DN

o £180,000

Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Wheatley Court, Buckley

Darllen mwy »
Conwy

3 Cae Eithin, Abergele - LL22 8FN

o £98,070

EIddo 2 Lofft Canol Teras

Darllen mwy »
Sir Fflint

Queen Elizabeth Court, Fflint - CH6 5FG

o £527.99 Rhent Misol a Thâl Gwasanaeth

Fflat Llawr Cyntaf Dwy Lofft

Darllen mwy »
Ynys Môn

74 - 80 Garreglwyd Park, Holyhead - LL65 1NW

o £535.00

7 x Ty par, 2 ystafell wely o dan y cynllun Rhent Canolraddol yng Nghaergybi.

Darllen mwy »
Gwynedd

7,8,9,10 Gwel y Rhos, Penrhosgarnedd - LL57 2QR

o £560.00

Rhent canolraddol gyda Chartrefi Conwy, 4 x ty 2 lloft sydd newydd gael eu hadeiladu ac wedi ei lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Darllen mwy »
Gwynedd

6 & 11 Gwel y Rhos, Penrhosgarnedd - LL57 2QR

o £650.00

Rhent canolraddol gyda Chartrefi Conwy, 2 x ty 3 lloft sydd newydd gael eu hadeiladu ac wedi ei lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Darllen mwy »
Sir Fflint

12 & 14 Rhodfa Caradog, Oakenholt - CH6 5FL

o £670.

2 x Tŷ Par 3 Llofft drwy’r Cynllun Rhentu i Brynu

Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English