Cyfryngau Cymdeithasol

  Chwilio am Eiddo

  Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

  Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

  Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

  Gweld fel Map Hidlo
  Gwynedd

  Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Cynllun Yr Wyddfa 1 - LL57 2

  o £425 a month

  Cynllun Rhent Canolraddol.

  3 fflat newydd un ystafell wely wedi ei leoli ar lawr gwaelod, Llawr Cyntaf ac Ail lawr ar ystâd ddymunol Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd.

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Cynllun Yr Wyddfa 2 - LL57 2

  o £475 a month

  Cynllun Rhent Canolraddol.

  3 fflat newydd dau ystafell wely wedi ei leoli ar lawr gwaelod, Llawr Cyntaf ac Ail lawr ar ystâd ddymunol Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd.

  Darllen mwy »
  Sir Fflint

  10 Cae Mefus, Stryd Pen y Ball - CH8 7LW

  o £52,500

  Fflat Dwy Ystafell Wely Llawr Cyntaf

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  9 Llys y Garnedd, Bangor, Gwynedd. - LL57 2DP

  o £65,000

  Ail werthiant o dan y cynllun Eiddo Adran A106 ar ddisgownt.

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  2b Pen y Bont, Abersoch - LL53 7HQ

  o £165,000

  Eiddo Newydd Fflat 2 Lofft

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  2a Pen y Bont, Abersoch - LL53 7HQ

  o £165,000

  Eiddo Newydd Fflat 2 lofft

  Darllen mwy »
  Conwy

  Abergele Road, Bae Colwyn -


  Rent Canolraddol

  7 x Fflat 2 Ystafell Wely

  Darllen mwy »
  Conwy

  Abergele Road, Bae Colwyn -


  Rent Canolraddol

  5 x Fflat 1 Ystafell Wely

  Darllen mwy »
  Sir Fflint

  The Oaks, Oakenholt -

  o £82,596

  Eiddo Newydd 3 Llofft

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  Eiddo Fforddiadwy yn Y Ffor, Pwllheli. - LL53 6UE

  o £196,000

  Ty 3 llofft ar ben ei hun gyda pharcio a gardd.

  Darllen mwy »
  Gwynedd

  Bynglo Par Y Ffor, Pwllheli - LL53 6UE

  o £129,950

  2 lofft gyda pharcio a gardd.

  Darllen mwy »

  Pagination

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English