Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

Gweld fel Map Hidlo
Gwynedd

Parc Isaf, Llanrug, Caernarfon, LL55 5AR - LL55 5AR

o £139,965

Tŷ 3 lofft drwy’r cynllun Rhan Ecwiti Adran 106.

Darllen mwy »
Sir Ddinbych

Llys Dewi, Rhyl - LL18 4JX

o £48,000

Byngalo dwy lofft arwahan

Darllen mwy »
Conwy

Elmwood, Bae Colwyn - LL29 7DA


Fflatiau Un a Dwy Lofft

Cynllun Rhent Canolraddol

Darllen mwy »
Gwynedd

Marine Parade, Tywyn - LL36

o £129,950

Pedwar plot newydd ar werth o dan y Cynllun Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt yn Nhywyn gan Tai Dyfi.

Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English