Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Gweld fel Map Hidlo
Gwynedd

28 Cilfach Crwys, Penrhosgarnedd, Bangor - LL57 2QA

o £475.00

Ail-osod

Fflat 2 lofft, 3 person, llawr cyntaf ar gael i'w rentu drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy.

Darllen mwy »
Wrecsam

18 Bryn Coch, Wrecsam - LL11 3DN

o £80,000

Fflat Llawr Cyntaf 2 Ystafell Wely

Darllen mwy »
Sir Ddinbych

Fflat 1, 66 Wellington Road, Rhyl - LL18 1LA

o £364.57

Fflat 1 gwely hunangynhwysol ar y llawr gwaelod

Darllen mwy »

5 Vale Mews, Rhyl - LL18 2BT

o £68,000

Ty Pen Teras 2 Lofft

Darllen mwy »

113 Lamberton Drive, Brymbo - LL11 5FQ

o £61,600

Fflat llawr gwaelod dwy ystafell wely

Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English