Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Gweld fel Map Hidlo
Ynys Môn

2 - 4 Stad Cefn Tarw, Valley - LL65 3EG

o £550

3 x Eiddo teras, 2 lofft, 3 person

Darllen mwy »
Gwynedd

Fflat 2 a 6 Burton House, Stryd Waterloo, Bangor, LL57 1DS - LL57 1DS

o £366.00

Ar gael i rentu 2x Fflat/Stiwdio

Fflat Un Ystafell Wely / Stiwdio mewn datblygiad newydd wedi'i lleoli ar y Stryd Fawr yn Ninas Bangor.

1 Llofft, 2 berson ar y mwyafrif ond yn fwy addas ar gyfer person sengl


Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English