Newyddion

Cae Rhosydd, Rachub

Wedi postio: 20.07.22

Ar gael i ymgeisio am yn fuan *


10 x eiddo rhent canolraddol yn mynd i fod ar gael ar y datblygiad uchod.

6 x 3 gwely

4 x 2 gwely

Barod Haf 2023


* Dim gwybodaeth pellach ar gael ar hyn o bryd.

Darllen mwy »

Uwchraddio Systemau Ffôn

Wedi postio: 09.05.22

Rydym yn uwchraddio ein systemau ffôn dros y dyddiau nesaf. Fe all hyn achosi toriad byr yn ein gwasanaethau ffôn. Os ydych yn cael anawsterau wrth gysylltu â ni, cofiwch ein bod hefyd ar gael trwy e-bost info@taiteg.org.uk neu drwy messenger ar facebook.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith angenrheidiol yma.

Darllen mwy »

Eiddo ar gael yn fuan

Wedi postio: 16.03.22

Bydd rhagor o eiddo ar gael yn y dyfodol yn Deganwy, Abergele and Llay gan Adra - Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Cofrestrwch hefo Tai Teg heddiw - unwaith bydd yr eiddo yn mynd 'mlaen ar ein gwefan byddwch yn medru ymgeisio amdanu nhw trwy eich cyfrif ar y we.

Darllen mwy »

Llanymynech, Powys

Wedi postio: 02.03.22

Bydd 4 eiddo 2 lofft ar gael ym mis Mai 2023 sydd yn cael eu datblygu gan Somerford Reach, Arddleen yn Llanymynech, Powys. Cofrestrwch gyda Tai Teg os hoffech wneud cais am yr eiddo. Mwy o fanylion am gysylltiad lleol a rhent ac ati i ddilyn.

Darllen mwy »

Ty Gwynedd

Wedi postio: 15.02.22

Am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn adeiladu tai newydd.

Trwy gynllun Tŷ Gwynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn datblygu cartrefi modern o safon i bobl y sir allu eu prynu neu eu rhentu.

I ddarllen mwy cliciwch y isod⬇️https://orlo.uk/TyGwynedd_yrYLR

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English