Newyddion

Ydych chi’n byw yn ardal Llanfairpwll ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Wedi postio: 12.01.21

Mae Cyngor Sir Ynys Mon wedi adnabod safle ger Y Garnedd yn Llanfairpwll fyddai o bosib yn addas ar gyfer ei ddefnyddio I ddatblygu tai fforddiadwy I bobl leol.

Mae’r Hwyluswyr Tai Gwledig yn cynnal arolwg er mwyn adnabod os oes angen am dai fforddiadwy yn yr ardal a pa fath o dai sydd angen ar bobl leol.

Mae holiadur wedi ei greu er mwyn rhoi cyfle I chi nodi eich angen, neu eich barn am unrhyw ddatblygiad posib.

Gallwch gwblhau’r holiadur drwy ddilyn y ddolen isod, neu drwy ffonio 07979 803547.

https://bit.ly/Llanfair1

Dyddiad cau yr arolwg yw Dydd Gwener, Ionawr 29, 2021.

Darllen mwy »

Oriau swyddfa dros gyfnod y Nadolig :

Wedi postio: 17.12.20

Bydd y swyddfa yn cau am hanner dydd ar Noswyl Nadolig ac yn parhau ar gau nes 9 o'r gloch ar fore'r 4ydd o Ionawr.

Darllen mwy »

Tai Teg staff meeting 14.12.2020

Wedi postio: 14.12.20

The Tai Teg staff are attending a meeting and therefore will be unavailable to accept calls between 2 and 3 this afternoon.

Darllen mwy »

Staff Tai Teg mewn cyfarfod 14.12.2020

Wedi postio: 14.12.20

Bydd staff Tai Teg yn mynychu cyfarfod ac felly ni fydd unrhyw un ar gael i dderbyn galwadau rhwng 2 a 3 o'r gloch heddiw.

Darllen mwy »

Lon Taylor, Aberkinsey

Wedi postio: 10.12.20

Bydd gan Cartrefi Conwy 2 x Tŷ 3 Llofft yn dod ar gael ar y Cynllu Rhentu yw Brynu ynAberkinsey, Rhyl yn Mawrth 2021,

Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais Tai Teg.

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English