Newyddion

Diwrnod Hyfforddiant

Wedi postio: 28.11.19

PWYSIG - Oherwydd hyfforddiant corfforaethol i staff ar ddydd Gwener y 29 Tachwedd 2019 (fory), bydd ein holl swyddfeydd ar gau. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Darllen mwy »

Safle Llay

Wedi postio: 30.10.19

Ar gael yn fuan

Mae cymdeithas tai Adra yn falch o fod yn gweithio gyda Anwyl Homes a Bellway i adeiladu tai yn Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.
Mae’r datblygiad yn cynnwys 91 o gartrefi fforddiadwy mewn ardal boblogaidd. Adra fydd yn berchen ac yn rheoli’r eiddo yma.

Pwy yw Adra? Mae Adra yn darparu tai o ansawdd yng ngogledd Cymru, yn gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 14,000 o gwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth ewch i adra.co.uk Math o Unedau Bydd fflatiau un a dwy lofft a thai dwy a thair llofft ar gael.

Rhent canolradd fforddiadwy – gosodir rhent ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored.
Rhan berchnogaeth – gall cwsmeriaid brynu a rhentu cartref newydd yn rhannol. Gall prynwyr brynu cyfran gychwynnol o rhwng 25% i uchafswm ecwiti cychwynnol o 75% o werth y cartref yn ddibynnol ar yr asesiad o’u gallu i fforddio tŷ. Yna, bydd rhent misol yn cael ei dalu ar y gyfran sydd heb ei phrynu.

Pryd fydd y cartrefi yn barod? Bydd y cartrefi ar gael o Ebrill 2020 - Gorffennaf 2023 (dyddiad cwblhau sy’n cael ei ragweld). Sut mae gwneud cais? Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu neu brynu unrhyw un o’r cartrefi hyn, dylech gofrestru cais gyda Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg. Ewch i wefan Tai Teg i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am un o’r unedau yma ac am fwy o wybodaeth ar y cynlluniau sydd ar gael: www.taiteg.org.uk

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn ôl trefn dyddiad cofrestru, peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib! Bydd y tai yn cael eu gosod yn unol ag amodau cytundeb 106.

Mwy o wybodaeth a manylion amyr eiddo i ddilyn yn fuan ewch i www.adra.co.uk / www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Diwrnod Hyfforddiant

Wedi postio: 22.10.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant yfory - 23/10/2019. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk
Diolch

Darllen mwy »

Gloddaeth Street, Llandudno

Wedi postio: 22.10.19

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae'r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:

• Parcio (1 i bob uned)

• System mynediad

• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome

• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni

• Mynediad Lifft

• Goleuadau effeithlon

• Gorchuddion carpedi a llawr

• System taenellu

• Cegin fodern

• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon

• Boeler combi nwy sy'n effeithlon o ran egni

Rhent Misol £500

Darllen mwy »

Fflatiau 2 Lofft

Wedi postio: 22.10.19

Yn ddod yn fuan

Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely mewn ardal ddymunol yn West End, Bae Colwyn.

Mae rhaid basio meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais.

2 Ystafell Wely, 1 Ystafell Ymolchi, 1 Derbynfa

Mwy o fanylion I ddilyn.

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English