Newyddion

Minffordd Road, Caergeiliog

Wedi postio: 15.05.24

Eiddo rhent yn dod ar gael drwy Tai Gogledd Cymru!

3 x Eiddo 2 ystafell wely 4 Person – Rhent Canolraddol

1 x Eiddo 3 ystafell wely 5 Person – Rhent Canolraddol

Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig yw 2026!

Cofrestrwch gyda Tai Teg nawr!

Darllen mwy »

Digwyddiad galw-i-mewn Tai ar Daith

Wedi postio: 25.04.24

Diddordeb mewn gwybod mwy am gynlluniau tai Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid? Eisiau gwybod pa help sydd ar gael i ddod o hyd i gartref addas?

Dewch i ymuno â ni am un o’n sesiynau Tai ar Daith ym Mhwllheli.

📍 Ysgol Glan y Mor

🕒 4:30-7.00pm

📅 2ail o Fai

Mwy o wybodaeth: https://orlo.uk/kgvu6

Darllen mwy »

Millstone View, Chester Rd, Penymynydd, Penyffordd, CH4 0JZ

Wedi postio: 09.02.24

*YN DOD GWANWYN 2024*

Cymysgedd o gartrefi teras 2 a 3 ystafell wely ar gyfer rhent fforddiadwy ym mhentref poblogaidd Penyffordd.

Mae’r cartrefi’n cael eu hadeiladu gan Redrow Homes.

Cynllun cymysg - Bydd NEW Homes yn cynnig eiddo rhent canolraddol.

Rhifau'r plotiau: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52

Tai teras

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Gwanwyn 2024

Mieni prawf cyswllt lleol i gael eich cysidro:

Blaenoriaeth 1 - Penyffordd a Phenymynydd

Blaenoriaeth 2 - Dobshill, Pontblyddyn, Padeswood, Brychdyn, Higher Kinnerton, Bwcle ac Hope.

Blaenoriaeth 3 - Sir y Fflint


Darllen mwy »

‼ NEGES BWYSIG ‼

Wedi postio: 05.02.24

Bob blwyddyn mae Tai Teg yn cynnal proses adolygu ar bob ymgeisydd i sicrhau eu bod eisiau aros ar y gofrestr. Ar gyfer unrhyw ymgeisydd Tai Teg nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod ac sydd am aros ar y gofrestr yna mewngofnodwch cyn gynted â phosibl. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi yn derbyn e-bost yn ystod yr wythnos yn cychwyn y fed o Chwefror 2024 yn gofyn iddynt fewngofnodi os ydynt am gadw'u cais yn fyw. Bydd ail e-bost awtomataidd yn cael ei anfon un mis ar ôl yr e-bost cyntaf er mwyn eu hatgoffa. Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 3 mis ar ôl derbyn negeseuon atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu.

Darllen mwy »

Canol Cae, Penrhyndeudraeth

Wedi postio: 12.01.24

Gosod sylfeini ar gyfer cartrefi lleol yng Ngwynedd - Grŵp Cynefin (grwpcynefin.org)

Cofiwch gofrestru gyda Tai Teg os da chi hefo diddordeb i gael eich ystyried ar gyfer un o'r tai Rhent Canolraddol yma!

  • 03456 015 605
  • info@taiteg.org.uk
Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English