Newyddion

Millstone View, Chester Rd, Penymynydd, Penyffordd, CH4 0JZ

Wedi postio: 09.02.24

*YN DOD GWANWYN 2024*

Cymysgedd o gartrefi teras 2 a 3 ystafell wely ar gyfer rhent fforddiadwy ym mhentref poblogaidd Penyffordd.

Mae’r cartrefi’n cael eu hadeiladu gan Redrow Homes.

Cynllun cymysg - Bydd NEW Homes yn cynnig eiddo rhent canolraddol.

Rhifau'r plotiau: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52

Tai teras

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Gwanwyn 2024

Mieni prawf cyswllt lleol i gael eich cysidro:

Blaenoriaeth 1 - Penyffordd a Phenymynydd

Blaenoriaeth 2 - Dobshill, Pontblyddyn, Padeswood, Brychdyn, Higher Kinnerton a Bwcle

Blaenoriaeth 3 - Sir y Fflint


Darllen mwy »

‼ NEGES BWYSIG ‼

Wedi postio: 05.02.24

Bob blwyddyn mae Tai Teg yn cynnal proses adolygu ar bob ymgeisydd i sicrhau eu bod eisiau aros ar y gofrestr. Ar gyfer unrhyw ymgeisydd Tai Teg nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod ac sydd am aros ar y gofrestr yna mewngofnodwch cyn gynted â phosibl. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi yn derbyn e-bost yn ystod yr wythnos yn cychwyn y fed o Chwefror 2024 yn gofyn iddynt fewngofnodi os ydynt am gadw'u cais yn fyw. Bydd ail e-bost awtomataidd yn cael ei anfon un mis ar ôl yr e-bost cyntaf er mwyn eu hatgoffa. Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 3 mis ar ôl derbyn negeseuon atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu.

Darllen mwy »

Canol Cae, Penrhyndeudraeth

Wedi postio: 12.01.24

Gosod sylfeini ar gyfer cartrefi lleol yng Ngwynedd - Grŵp Cynefin (grwpcynefin.org)

Cofiwch gofrestru gyda Tai Teg os da chi hefo diddordeb i gael eich ystyried ar gyfer un o'r tai Rhent Canolraddol yma!

  • 03456 015 605
  • info@taiteg.org.uk
Darllen mwy »

Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH

Wedi postio: 22.11.23

4 x Eiddo i'w ddod ar werth. Prisiau i'w ddilyn.

20 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 3 ystafell wely

21 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH- 3 ystafell wely

22 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

23 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

Darllen mwy »

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Wedi postio: 20.01.23

Mae Tai Teg yn gweinyddu cynllun Prynu Cartref ar ran Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru ac yn falch o fod yn rhan o gynllun peilot Dwyfor. Am fwy o wybodaeth am Brynu Cartref neu’r cynllun peilot Dwyfor yna plîs cliciwch y linc isod.

https://www.llyw.cymru/cynllun-peilot-ail-gartrefi-fforddiadwyedd-dwyfor

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English