Newyddion

Maes Gwern Development, Mold

Wedi postio: 24.03.21

Eiddo Rhan Ecwiti ar gael ar y datblygiad Maes Gwern gan Datblygwyr Wates Residential.

4 x Tŷ 2 Lofft

6 x Tŷ 3 Llofft

Barod o Awst 2021

These are affordable properties and to be eligible to be considered you must firstly register with Tai Teg www.taiteg.org.uk / https://taiteg.org.uk/en/am-i-eligible-to-applyto .

The registration is on-line and once submitted we have 5 working days to approve or decline. For more information please visit the site and click on the Tai Teg process link https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Please note: viewing will only be arranged once you have submitted and application and been approved and place on the Tai Teg register.

Darllen mwy »

Dinas, Llanwnda

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o dai fforddiadwy wedi ei lleoli yn Dinas, Llanwnda ger Caernarfon wedi cael ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’

6 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w brynu

6 x Tŷ 3 Llofft - Rhentu i'w brynu

Barod Rhagfyr 2021 / Ionawr 2022

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Farrar, Bangor

Wedi postio: 18.03.21

Fflatiau moethus wedi ei ddatblygu gan Wynne Construction yn nghanol dinas Bangor.

14 fflat 1 a 2 llofft ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol o Tachwedd 2021.

10 x 1 Llofft , 2 Berson

4 x 2 Llofft, 3 Person

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Deva, Meliden

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o unedau fforddiadwy wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes yn Meliden, Prestatyn.

Bydd tai 2 – a 3 – llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent Canolraddol a Rhent i’w Brynu. Bydd yr unedau cyntaf ar gael o Awst 2021.

6 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhentu i'w Brynu

8 x Tŷ 2 Llofft 4 Person – Rhentu i'w Brynu

7 x Tŷ 2 Llofft 4 Person– Rhent Canolraddol
5 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhent Canolraddol

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Pen y Coed, Drury

Wedi postio: 18.03.21

Safle newydd yn Drury, Bwcle yn Sir Fflint wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes.

Bydd cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy ar gael ar y safle o mis Ionawr 2022.

4 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol


2 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w Brynu

4 x Tŷ 3 :Llofft - Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English