Newyddion

Diwrnod Hyfforddiant / Training Day

Wedi postio: 26.06.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant heddiw. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch yfory info@taiteg.org.uk

Diolch

Darllen mwy »

Home Farm, Gresford Road, Llai

Wedi postio: 09.05.19

Datblygiad newydd yn cynnwys 362 o dai gyda 91 yn gartrefi fforddiadwy.

Mae’r safle wedi’i leoli y tu allan i ganol tref Wrecsam mewn ardal sy’n dod yn boblogaidd.

Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu ar y cyd gydag Anwyl Homes a Bellway Homes gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn rheoli’r tai fforddiadwy sy’n cynnwys 71 o unedau rhent a 20 ar gyfer eu gwerthu o dan Gynllun Rhanberchnogaeth. Bydd cymysgedd o eiddo 1, 2 a 3 ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr cymwys.

Gweler rhagor o wybodaeth am yr datblygiad ar y daflen marchnata isod:

Darllen mwy »

Chester Road, Dobshill, CH5 3LZ

Wedi postio: 09.05.19

Mae’r cynllun wedi’i leoli ar safle hen ddepo’r cyngor sydd wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn.

Bydd y datblygiad yn darparu 24 o dai fforddiadwy newydd a thai cyngor.

Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i gynnal y llinell o goed aeddfed presennol i ffin y safle gyda’r holl eiddo y tu ôl i hyn i leihau’r effaith ar eiddo presennol yn yr ardal.

Bydd NEW Homes yn cynnig y canlynol ar y cynllun Rhent Canolraddol:

8 Tŷ 2 Ystafell Wely

1 Tŷ 3 Ystafell Wely

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Dobshill e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Bwcle, Penyffordd, Penymynydd and Drury.

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserelen a ragwelir i gwblhau i'w gadarnhau

Darllen mwy »

Deganwy

Wedi postio: 27.03.19

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg yn Deganwy. Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru gyda Tai Teg er mwyn ceisio am yr eiddo.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

7 tŷ pâr x 3 ystafell wely (817 troedfedd sgwâr)

2 dŷ pâr x 3 ystafell wely (915 troedfedd sgwâr)

4 tŷ pâr x 2 ystafell wely (753 troedfedd sgwâr)

4 rhandy x 2 ystafell wely (550 troedfedd sgwâr)

Rhagor o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 9 Pant y Celyn, Llanrheadr

Wedi postio: 27.03.19

Eiddo 3 llofft ar gael yn fuan ar y cynllun rhan ecwiti yn Pant y Celyn, Llanrhaeadr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English