Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2024. Mae na 4 cofnodion ...

Ionawr

Canol Cae, Penrhyndeudraeth

Posted: 12.01.24

Gosod sylfeini ar gyfer cartrefi lleol yng Ngwynedd - Grŵp Cynefin (grwpcynefin.org)

Cofiwch gofrestru gyda Tai Teg os da chi hefo diddordeb i gael eich ystyried ar gyfer un o'r tai Rhent Canolraddol yma!

  • 03456 015 605
  • info@taiteg.org.uk
Darllen mwy »

Chwefror

‼ NEGES BWYSIG ‼

Posted: 05.02.24

Bob blwyddyn mae Tai Teg yn cynnal proses adolygu ar bob ymgeisydd i sicrhau eu bod eisiau aros ar y gofrestr. Ar gyfer unrhyw ymgeisydd Tai Teg nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod ac sydd am aros ar y gofrestr yna mewngofnodwch cyn gynted â phosibl. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi yn derbyn e-bost yn ystod yr wythnos yn cychwyn y fed o Chwefror 2024 yn gofyn iddynt fewngofnodi os ydynt am gadw'u cais yn fyw. Bydd ail e-bost awtomataidd yn cael ei anfon un mis ar ôl yr e-bost cyntaf er mwyn eu hatgoffa. Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 3 mis ar ôl derbyn negeseuon atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu.

Darllen mwy »

Mai

Minffordd Road, Caergeiliog

Posted: 15.05.24

Eiddo rhent yn dod ar gael drwy Tai Gogledd Cymru!

3 x Eiddo 2 ystafell wely 4 Person – Rhent Canolraddol

1 x Eiddo 3 ystafell wely 5 Person – Rhent Canolraddol

Dyddiad cwblhau amcangyfrifedig yw 2026!

Cofrestrwch gyda Tai Teg nawr!

Darllen mwy »

Mehefin

Tir gerllaw Trem y Moelwyn, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6BF.

Posted: 18.06.24 | Housing News

Eiddo rhent yn dod ar gael drwy Grwp Cynefin!

Plot 14 – Tŷ pâr 2 lloft 4 person (Ystafell wely ddwbl a twin)

Plot 15 – Tŷ pâr 3 lloft 5 person (Ystafell wely ddwbl, twin ac sengl)

Plot 16 – Tŷ Diwedd terras 3 lloft 5 person (Ystafell wely ddwbl, twin ac sengl)

Cofrestrwch gyda Tai Teg nawr!

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg