Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mai 2020. Mae na 2 cofnodion ...

Gorffennaf

Adolygu Ymgeiswyr ar y Gofrestr * Neges Bwysig *

Posted: 24.07.20

Gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr Tai Teg

Fel rhan o’r broses flynyddol ae Tai Teg yn adolygu'r ymgeiswyr ar y gofrestr i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol a/neu eich bod am aros ar y gofrestr.

Byddwch wedi derbyn ebost yn gofyn I chi fewngofnodi i'ch cyfrif o fewn yr 21 diwrnod nesaf i adolygu eich manylion.

Os na fyddwch wedi mewngofnodi, fel rhan o'n telerau ac amodau bydd eich cyfrif a'r holl ddata cyfatebol yn cael eu dileu. Byddwch yn gallu ail-gofrestru ar unrhyw adeg ond byddwch yn colli eich dyddiad cofrestru gwreiddiol.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Tîm Tai Teg

Darllen mwy »

Bryn y Tŵr, Rhuddlan

Posted: 10.07.20

Bydd gan Grŵp Cynefin 6 x Tŷ 3 Llofft yn dod ar gael ar y Cynllu Rhentu yw Brynu yn Rhuddlan yn Ionawr 2021,

Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais Tai Teg.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg