Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2022. Mae na 6 cofnodion ...

Ionawr

​Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd

Posted: 28.01.22

Mae Grŵp Cynefin yn datblygu tai ar Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd. Fydd yna dai 2 x 2 ystafell wely a 1 x 3 ystafell wely ar gael drwy gynllun rent canolraddol. Cofiwch gofrestru hefo Tai Teg os yr hoffech ymgeisio am yr eiddo yma. Fwy o fanylion i ddilyn ynglŷn â'r cysylltiad lleol/rhenti ayb.

Darllen mwy »

Hen Orsaf, Bethesda

Posted: 25.01.22

01/02/2022

Sesiwn 1: 3.00-4.15pm Sesiwn 2: 5.15-6.30pm

Cyfle i glywed am y datblygiad newydd ac i gofrestru diddordeb Bydd cynrychiolwyr o Grŵp Cynefi a Chyngor Gwynedd yno i drafod ag ateb eich cwestiynau. Rhaid cofrestru ar gyfer pob sesiwn trwy Ffonio 0300 1112122 / E-bostio post@grwpcynefin.org Gofynnwch am Llio Grifiths neu Steffan Smith

Darllen mwy »

Chwefror

Ty Gwynedd

Posted: 15.02.22

Am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn adeiladu tai newydd.

Trwy gynllun Tŷ Gwynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn datblygu cartrefi modern o safon i bobl y sir allu eu prynu neu eu rhentu.

I ddarllen mwy cliciwch y isod⬇️https://orlo.uk/TyGwynedd_yrYLR

Darllen mwy »

Mawrth

Eiddo ar gael yn fuan

Posted: 16.03.22

Bydd rhagor o eiddo ar gael yn y dyfodol yn Deganwy, Abergele and Llay gan Adra - Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Cofrestrwch hefo Tai Teg heddiw - unwaith bydd yr eiddo yn mynd 'mlaen ar ein gwefan byddwch yn medru ymgeisio amdanu nhw trwy eich cyfrif ar y we.

Darllen mwy »

Llanymynech, Powys

Posted: 02.03.22

Bydd 4 eiddo 2 lofft ar gael ym mis Mai 2023 sydd yn cael eu datblygu gan Somerford Reach, Arddleen yn Llanymynech, Powys. Cofrestrwch gyda Tai Teg os hoffech wneud cais am yr eiddo. Mwy o fanylion am gysylltiad lleol a rhent ac ati i ddilyn.

Darllen mwy »

Mai

Uwchraddio Systemau Ffôn

Posted: 09.05.22

Rydym yn uwchraddio ein systemau ffôn dros y dyddiau nesaf. Fe all hyn achosi toriad byr yn ein gwasanaethau ffôn. Os ydych yn cael anawsterau wrth gysylltu â ni, cofiwch ein bod hefyd ar gael trwy e-bost info@taiteg.org.uk neu drwy messenger ar facebook.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith angenrheidiol yma.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg