Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2022. Mae na 6 cofnodion ...

Chwefror

Ty Gwynedd

Posted: 15.02.22

Am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn adeiladu tai newydd.

Trwy gynllun Tŷ Gwynedd, bydd Cyngor Gwynedd yn datblygu cartrefi modern o safon i bobl y sir allu eu prynu neu eu rhentu.

I ddarllen mwy cliciwch y isod⬇️https://orlo.uk/TyGwynedd_yrYLR

Darllen mwy »

Mawrth

Eiddo ar gael yn fuan

Posted: 16.03.22

Bydd rhagor o eiddo ar gael yn y dyfodol yn Deganwy, Abergele and Llay gan Adra - Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Cofrestrwch hefo Tai Teg heddiw - unwaith bydd yr eiddo yn mynd 'mlaen ar ein gwefan byddwch yn medru ymgeisio amdanu nhw trwy eich cyfrif ar y we.

Darllen mwy »

Llanymynech, Powys

Posted: 02.03.22

Bydd 4 eiddo 2 lofft ar gael ym mis Mai 2023 sydd yn cael eu datblygu gan Somerford Reach, Arddleen yn Llanymynech, Powys. Cofrestrwch gyda Tai Teg os hoffech wneud cais am yr eiddo. Mwy o fanylion am gysylltiad lleol a rhent ac ati i ddilyn.

Darllen mwy »

Medi

Aquarium Street, Rhyl

Posted: 22.09.22

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn datblygu'r safle uchod ar hyn o bryd.

8 x tŷ 4 ystafell wely ar y Cynllun Rhent Canolradd a dylid eu cwblhau erbyn haf 2023.

Darllen mwy »

Aquarium Street, Rhyl

Posted: 22.09.22

Denbighshire CC are developing the above site currently.

8 x 4 bedroom houses on the Intermediate Rent Scheme and should be completed by the summer of 2023.

Darllen mwy »

Hydref

Angen Cymorth Sut i Gofrestru?

Posted: 13.10.22

Dilynwch y linc yma i wylio'r fideo i'ch cynothwyo i gofrestru hefo ni: https://fb.watch/g7RUi1tj9B/

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg