Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Chwefror 2024. Mae na 2 cofnodion ...

Chwefror

Millstone View, Chester Rd, Penymynydd, Penyffordd, CH4 0JZ

Posted: 09.02.24

*YN DOD GWANWYN 2024*

Cymysgedd o gartrefi teras 2 a 3 ystafell wely ar gyfer rhent fforddiadwy ym mhentref poblogaidd Penyffordd.

Mae’r cartrefi’n cael eu hadeiladu gan Redrow Homes.

Cynllun cymysg - Bydd NEW Homes yn cynnig eiddo rhent canolraddol.

Rhifau'r plotiau: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52

Tai teras

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Gwanwyn 2024

Mieni prawf cyswllt lleol i gael eich cysidro:

Blaenoriaeth 1 - Penyffordd a Phenymynydd

Blaenoriaeth 2 - Dobshill, Pontblyddyn, Padeswood, Brychdyn, Higher Kinnerton a Bwcle

Blaenoriaeth 3 - Sir y Fflint


Darllen mwy »

‼ NEGES BWYSIG ‼

Posted: 05.02.24

Bob blwyddyn mae Tai Teg yn cynnal proses adolygu ar bob ymgeisydd i sicrhau eu bod eisiau aros ar y gofrestr. Ar gyfer unrhyw ymgeisydd Tai Teg nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod ac sydd am aros ar y gofrestr yna mewngofnodwch cyn gynted â phosibl. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi yn derbyn e-bost yn ystod yr wythnos yn cychwyn y fed o Chwefror 2024 yn gofyn iddynt fewngofnodi os ydynt am gadw'u cais yn fyw. Bydd ail e-bost awtomataidd yn cael ei anfon un mis ar ôl yr e-bost cyntaf er mwyn eu hatgoffa. Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 3 mis ar ôl derbyn negeseuon atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg