Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2023. Mae na 2 cofnodion ...

Ionawr

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Posted: 20.01.23

Mae Tai Teg yn gweinyddu cynllun Prynu Cartref ar ran Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru ac yn falch o fod yn rhan o gynllun peilot Dwyfor. Am fwy o wybodaeth am Brynu Cartref neu’r cynllun peilot Dwyfor yna plîs cliciwch y linc isod.

https://www.llyw.cymru/cynllun-peilot-ail-gartrefi-fforddiadwyedd-dwyfor

Darllen mwy »

Tachwedd

Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH

Posted: 22.11.23

4 x Eiddo i'w ddod ar werth. Prisiau i'w ddilyn.

20 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 3 ystafell wely

21 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH- 3 ystafell wely

22 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

23 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg