Am Tai Teg

Croeso i safle we Tai Teg.

Bydd y safle yn rhoi gwahanol opsiynau ynglŷn ag unedau fforddiadwy sydd ar gael, boed yn eiddo i’w rhentu (rhent canolraddol) neu eiddo i’w prynu sydd yn fwy fforddiadwy nag eiddo sydd ar werth ar y farchnad agored.

Rydym yn gobeithio bydd y safle yn darparu’r holl wybodaeth rydych ei angen am y cynlluniau sydd ar gael a’r meini prawf sydd rhaid eu cyrraedd er mwyn i chi gael eich cymeradwyo a’ch rhoi ar y gofrestr.

Bwriad y gofrestr yw casglu gwybodaeth am yr angen am eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Phowys. Defnyddir yr wybodaeth i roi sylwadau ar geisiadau Cynllunio yn ogystal â chefnogi’r Cynghorau a Chymdeithasau i gynllunio ar gyfer datblygiadau i’r dyfodol.


Mae yna 14 partner yn rhan o’r gofrestr sef - gweler y logos isod.

 • Cartrefi Conwy
 • Cyngor Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir Y Fflint
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Wrecsam
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Adra
 • Clwyd Alyn / Pennaf
 • Grŵp Cynefin
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Tai Gogledd Cymru
 • Wales & West

Fel partneriaid mi fyddwn yn hyrwyddo a marchnata Tai Teg er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r cynlluniau posib sydd ar gael.

Fyddai’n ddefnyddiol i chi glicio ar meini prawf i weld os da chi’n gymwys i gofrestru.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English