Cyfryngau Cymdeithasol

  Dolenni Defnyddiol

  Cartrefi Conwy

  https://cartreficonwy.org/?lan...

  Cyngor Conwy

  http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Housing.aspx

   Cyngor Sir Ddinbych

  https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/tai/tai.aspx

  Cyngor Sir Y Fflint

  http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Housing/Home.aspx

  Gwefan: http://www.northeastwaleshomes.co.uk/en/Home.aspx

  Trydar: https://twitter.com/_NewHomes

  Facebook: https://www.facebook.com/NortheastwaleshomesNEW/

  Cyngor Gwynedd

  https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Tai/Tai.aspx

  https://www.gwynedd.llyw.cymru...

  Cyngor Sir Powys

  http://www.powys.gov.uk/cy/tai-a-thir/

  http://pstatic.powys.gov.uk/fileadmin/TranslatedDocs/Planning/AH_SPG_2011_cy.pdf

  Cyngor Sir Wrecsam

  http://www.wrexham.gov.uk/welsh/sections/housing_w.htm

  Cyngor Sir Ynys Môn

  http://www.ynysmon.gov.uk/tai/tai-cyngor/

  http://www.ynysmon.gov.uk/tai?...

  https://beta.llyw.cymru/cymorth-i-brynu-cymru?_ga=2.140346288.26220596.1522069343-1180610008.1485178850

  Cartrefi Cymunedol Gwynedd

  http://www.ccgwynedd.org/Cartref

  Clwyd Alyn / Pennaf

  http://www.clwydalyn.co.uk/

  Grŵp Cynefin

  http://www.grwpcynefin.org/cy/

  Parc Cenedlaethol Eryri

  http://www.eryri.llyw.cymru/planning

  Tai Gogledd Cymru

  https://www.nwha.org.uk/cy/

  Wales & West

  http://www.wwha.co.uk/Pages/Ho...

  Arall

  https://beta.llyw.cymru/eich-c...

  https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/house-buying/mortgage-affordability-calculator

  https://www.facebook.com/Tai-F...

  Acceptable Cost Guidance

  http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/acceptable-cost-guidance-2015/?skip=1&lang=cy

  Rent Canolraddol
  http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/rentfirstfinal/?skip=1&lang=cy

  http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/renting/rent-officers-wales/how-local-housing-allowance-rates-are-set/local-housing-allowance-rates/?skip=1&lang=cy  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English