Dolenni Defnyddiol

Cartrefi Conwy

https://cartreficonwy.org/?lan...

Cyngor Conwy

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Housing.aspx

Cyngor Sir Ddinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/tai/tai.aspx

Cyngor Sir Y Fflint

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Housing/Home.aspx

Gwefan: http://www.northeastwaleshomes.co.uk/en/Home.aspx

Trydar: https://twitter.com/_NewHomes

Facebook: https://www.facebook.com/NortheastwaleshomesNEW/

Cyngor Gwynedd

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Tai/Tai.aspx

https://www.gwynedd.llyw.cymru...

Cyngor Sir Powys

http://www.powys.gov.uk/cy/tai-a-thir/

http://pstatic.powys.gov.uk/fileadmin/TranslatedDocs/Planning/AH_SPG_2011_cy.pdf

http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/supplementary-planning-guidance/

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/canllawiau-cynllunio-atodol/

https://customer.powys.gov.uk/article/4907/LDP-Supplementary-Planning-Guidance-SPG

https://cwsmer.powys.gov.uk/article/5526/Canllawiau-Cynllunio-Atodol-y-CDLl

Cyngor Sir Wrecsam

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/sections/housing_w.htm

Cyngor Sir Ynys Môn

http://www.ynysmon.gov.uk/tai/tai-cyngor/

http://www.ynysmon.gov.uk/tai?...

https://beta.llyw.cymru/cymorth-i-brynu-cymru?_ga=2.140346288.26220596.1522069343-1180610008.1485178850

Adra

https://www.adra.co.uk/

Clwyd Alyn / Pennaf

http://www.clwydalyn.co.uk/

Grŵp Cynefin

http://www.grwpcynefin.org/cy/

Parc Cenedlaethol Eryri

http://www.eryri.llyw.cymru/planning

Tai Gogledd Cymru

https://www.nwha.org.uk/cy/

Wales & West

http://www.wwha.co.uk/Pages/Ho...

Arall

https://beta.llyw.cymru/eich-c...

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/house-buying/mortgage-affordability-calculator

https://www.facebook.com/Tai-F...

Acceptable Cost Guidance

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/acceptable-cost-guidance-2015/?skip=1&lang=cy

Rent Canolraddol
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/rentfirstfinal/?skip=1&lang=cy

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/renting/rent-officers-wales/how-local-housing-allowance-rates-are-set/local-housing-allowance-rates/?skip=1&lang=cyAngen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English