News

Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH

Posted: 22.11.23 | Housing News

4 x Properties to become for sale at a discount. Prices o follow.

20 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 3 bedroom

21 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH- 3 bedroom

22 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 bedroom

23 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 bedroom

Read More »

NEGES BWYSIG / IMPORTANT NOTICE

Posted: 26.09.23

Bob blwyddyn mae Tai Teg yn cynnal proses adolygu ar bob ymgeisydd i sicrhau eu bod eisiau aros ar y gofrestr. Ar gyfer unrhyw ymgeisydd Tai Teg nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod ac sydd am aros ar y gofrestr yna mewngofnodwch cyn gynted â phosibl. Bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi yn derbyn e-bost yn ystod yr wythnos yn cychwyn y 9fed o Hydref 2023 yn gofyn iddynt fewngofnodi os ydynt am gadw'u cais yn fyw. Bydd ail e-bost awtomataidd yn cael ei anfon un mis ar ôl yr e-bost cyntaf er mwyn eu hatgoffa. Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 3 mis ar ôl derbyn negeseuon atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu.


Every year Tai Teg carry out a review process on all applicants to ensure they want to remain on the register. For any Tai Teg applicant that have not logged in to your account for 28 days who want to remain on the register should login as soon as possible. Any applicants who have not logged in will receive an email during the week beginning the 9th October 2023 asking them to login if they want to keep their application live. A second automated email will be sent one month after the first email as a reminder. If applicants have not logged in within 3 months after receiving reminders, then their application will be deleted.

Read More »

Gwynedd Home Buy scheme

Posted: 20.01.23

Tai Teg administers the Home Buy scheme on behalf of Gwynedd Council and the Welsh Government and is pleased to be part of the Dwyfor pilot scheme. For more information about the Homebuy scheme or the Dwyfor pilot project then please click the link below. https://www.gov.wales/dwyfor-second-homes-and-affordability-pilot

Read More »

Need Some Help to Register?

Posted: 13.10.22

Please follow this link to guide you through the registering process: https://fb.watch/g7Ss9Q8xOy/

Read More »

Plas Newydd Farm, Prestatyn

Posted: 30.09.22 | Housing News

102 property development in Prestatyn.

8 Intermediate Rental properties left!!

4 x 2 Bedroom

4 x 3 Bedroom

Developed by Castle Green Homes.

Awaiting on completion dates. Keep your eye out on the website!

Read More »

Pagination

Register with Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English