Newyddion

Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH

Wedi postio: 22.11.23

4 x Eiddo i'w ddod ar werth. Prisiau i'w ddilyn.

20 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 3 ystafell wely

21 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH- 3 ystafell wely

22 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

23 Llys Llwydiarth, Lon Lwyd, Pentraeth, LL75 8NH - 2 ystafell wely

Darllen mwy »

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Wedi postio: 20.01.23

Mae Tai Teg yn gweinyddu cynllun Prynu Cartref ar ran Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru ac yn falch o fod yn rhan o gynllun peilot Dwyfor. Am fwy o wybodaeth am Brynu Cartref neu’r cynllun peilot Dwyfor yna plîs cliciwch y linc isod.

https://www.llyw.cymru/cynllun-peilot-ail-gartrefi-fforddiadwyedd-dwyfor

Darllen mwy »

Angen Cymorth Sut i Gofrestru?

Wedi postio: 13.10.22

Dilynwch y linc yma i wylio'r fideo i'ch cynothwyo i gofrestru hefo ni: https://fb.watch/g7RUi1tj9B/

Darllen mwy »

Aquarium Street, Rhyl

Wedi postio: 22.09.22

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn datblygu'r safle uchod ar hyn o bryd.

8 x tŷ 4 ystafell wely ar y Cynllun Rhent Canolradd a dylid eu cwblhau erbyn haf 2023.

Darllen mwy »

Aquarium Street, Rhyl

Wedi postio: 22.09.22

Denbighshire CC are developing the above site currently.

8 x 4 bedroom houses on the Intermediate Rent Scheme and should be completed by the summer of 2023.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English