Newyddion

Cae Mair, Llanfair DC

Wedi postio: 14.02.20

Mae gan Tai Gogledd Cymru unedau yn dod ar gael yn Llanfair DC, Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais.

Cae Mair

Dyddiadau:

Diwedd Awst 2020 – Cae Mair, Llanfair DC 2 x Ty 2 Lofft, 2 x Byngalo 2 Lofft a 2 x Ty 3 Llofft

Darllen mwy »

Cae Topyn, Dinbych

Wedi postio: 14.02.20

Mae gan Tai Gogledd Cymru unedau yn dod ar gael yn Ninbych, Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais.

Cae Topyn

Dyddiadau:

Diwedd Mawrth/Dechrau Ebrill 2020 for 2 x Ty 3 Llofft and 1 x Ty 2 Dwy Lofft on Datblygiad Cae Topyn, Dinbych.

Diwedd Awst 2020 – 4 uned ar safle Cae Topyn comprising 2 x Ty 2 Llofft and 2 x Ty 3 Llofft.

Darllen mwy »

Hyfforddiant Staff

Wedi postio: 22.01.20

**Bydd staff Tai Teg allan o'r swyddfa prynhawn'ma (22/1/20) oherwydd hyfforddiant. Os oes gennych ymholiad cysylltwch gyda ni ar info@taiteg.org.uk ac mi wnawn gysylltu nól yfory.**

Darllen mwy »

Parc Tyddyn Bach, Llaingoch, Caergybi

Wedi postio: 08.01.20

4 x eiddo par newydd 3 llofft yn dod i Barc Tyddyn Bach Caergybi, o dan y Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grwp Cynefin.

Rhagwelir dyddiad cwbwlhau mis Mehefin 2020.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Tai Teg, www.taiteg.org.uk a gyda chysylltiad i ardal gymuned Caergybi.

Rhent misol - £529.78 (yn cynnwys tal gwasanaeth)

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Oriau Agor ein Swyddfeydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Wedi postio: 20.12.19

Bydd ein swyddfeydd yn cau am 1pm ddydd Mawrth, 24 Rhagfyr 2019, ac yn ail agor am 9:00am fore Dydd Iau, 2 Ionawr 2020.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English