Newyddion

Gloddaeth Street, Llandudno

Wedi postio: 22.10.19

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae'r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:

• Parcio (1 i bob uned)

• System mynediad

• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome

• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni

• Mynediad Lifft

• Goleuadau effeithlon

• Gorchuddion carpedi a llawr

• System taenellu

• Cegin fodern

• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon

• Boeler combi nwy sy'n effeithlon o ran egni

Rhent Misol £500

Darllen mwy »

Fflatiau 2 Lofft

Wedi postio: 22.10.19

Yn ddod yn fuan

Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely mewn ardal ddymunol yn West End, Bae Colwyn.

Mae rhaid basio meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais.

2 Ystafell Wely, 1 Ystafell Ymolchi, 1 Derbynfa

Mwy o fanylion I ddilyn.

Darllen mwy »

Parc Mayfield, Saltney

Wedi postio: 08.10.19

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 3 ystafell wely ar y cynllun hwn. (1 x Ty ar ben ei hun, 3 x Tŷ pâr)

£615 y mis - Tŷ pâr £625 y mis - Ty ar ben ei hun


Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg. Blaenoriaeth 3 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan


Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am fwy o fanylio cysylltwch a Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru ar 01352 701400
Darllen mwy »

Renting Homes (Fees Etc.) (Wales) Act 2019: Guidance for landlords and agents

Wedi postio: 22.08.19

Ni fydd Tai Teg yn codi ffi weinyddol o £75.00 o’r 1af o Fedi 2019 yn unol â’r “Renting Homes (Fees Etc.) (Wales) Act 2019: Guidance for landlords and agents”. Am fwy o wybodaeth gweler y ddogfen amgaeedig.

Darllen mwy »

Mayfield Park, Saltney

Wedi postio: 31.07.19

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 2 ystafell wely ar y cynllun rhent canolraddol

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried:


Blaenoriaeth 1

Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English