Newyddion

Dinas, Llanwnda

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o dai fforddiadwy wedi ei lleoli yn Dinas, Llanwnda ger Caernarfon wedi cael ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’

6 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w brynu

6 x Tŷ 3 Llofft - Rhentu i'w brynu

Barod Rhagfyr 2021 / Ionawr 2022

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Farrar, Bangor

Wedi postio: 18.03.21

Fflatiau moethus wedi ei ddatblygu gan Wynne Construction yn nghanol dinas Bangor.

14 fflat 1 a 2 llofft ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol o Tachwedd 2021.

10 x 1 Llofft , 2 Berson

4 x 2 Llofft, 3 Person

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Deva, Meliden

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o unedau fforddiadwy wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes yn Meliden, Prestatyn.

Bydd tai 2 – a 3 – llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent Canolraddol a Rhent i’w Brynu. Bydd yr unedau cyntaf ar gael o Awst 2021.

6 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhentu i'w Brynu

8 x Tŷ 2 Llofft 4 Person – Rhentu i'w Brynu

7 x Tŷ 2 Llofft 4 Person– Rhent Canolraddol
5 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhent Canolraddol

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Pen y Coed, Drury

Wedi postio: 18.03.21

Safle newydd yn Drury, Bwcle yn Sir Fflint wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes.

Bydd cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy ar gael ar y safle o mis Ionawr 2022.

4 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol


2 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w Brynu

4 x Tŷ 3 :Llofft - Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy yn Cyffordd Llandudno wedi ei ddatblygu gan Beech Development.

Bydd cymysgedd o dai 2 - a 3 - llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent i’w Brynu a Rhent Canolraddol o Gwanwyn 2022.

7 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol

3 x Tŷ 3 Llofft – Rhentu i'w Brynu

5 x Tŷ 2 Llofft – Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English