Cyfryngau Cymdeithasol

Newyddion

Eiddo i ddod i Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd

Wedi postio: 11.12.18

Mae gan Cartrefi Conwy nifer o eiddo Rhent Canolraddol newydd yn dod ar safle Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor drost y misoedd nesaf.

Gweler isod rhestr o ddyddiadau y rhagwelir y byddent yn barod.

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

4 x Ty 3 llofft – 28/02/2019

2 x Ty 2 lofft – 28/02/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 08/03/2019

2 x Tŷ 2 lofft - 08/03/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 12/04/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 12/04/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 26/04/2019

5 x Tŷ 3 llofft - 24/05/2019

5 x Tŷ 2 lofft - 24/05/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 31/05/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 31/05/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 07/06/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 07/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 28/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 05/07/2019

Fe all y dyddiadau uchod newid.

Darllen mwy »

2 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn St Marks Mews, Cei Connahs

Wedi postio: 25.10.18

Cofiwch gofrestru a Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae yna gysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

2 x Tai 3 llofft, 4 person

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddod yn yr wythnosau nesaf.

Darllen mwy »

3 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod i Oakenholt, Fflint.

Wedi postio: 03.10.18

Cofiwch gofrestru a Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae yna gysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Bydd 3 tŷ 3 llofft ar gael.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddod yn yr wythnosau nesaf.

Darllen mwy »

10 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn Llanddeusant, Ynys Môn.

Wedi postio: 18.09.18

Gwaith yn datblygu'n dda ar safle Llanddeusant ar Ynys Môn. Cofiwch gofrestru â Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae cysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn. Rhagwelir dyddiad cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Bydd chwech tŷ 3 llofft a phedwar tŷ 2 llofft.

Gweler manylion am feini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddilyn yn y misoedd nesaf.

Darllen mwy »

Cwrt Isaf, Oakenholt

Wedi postio: 22.08.18

Dau dŷ 3 llofft ar y cynllun Rhan Ecwity

Ar gael yn fuan

Dyddiad cwblhau Rhagfyr 2018

Mwy o fanylion i ddilyn

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English