Newyddion

Pen y Coed, Drury

Wedi postio: 18.03.21

Safle newydd yn Drury, Bwcle yn Sir Fflint wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes.

Bydd cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy ar gael ar y safle o mis Ionawr 2022.

4 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol


2 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w Brynu

4 x Tŷ 3 :Llofft - Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

Wedi postio: 18.03.21

Cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy yn Cyffordd Llandudno wedi ei ddatblygu gan Beech Development.

Bydd cymysgedd o dai 2 - a 3 - llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent i’w Brynu a Rhent Canolraddol o Gwanwyn 2022.

7 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol

3 x Tŷ 3 Llofft – Rhentu i'w Brynu

5 x Tŷ 2 Llofft – Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

High Pastures & Bryn Heulog, Deganwy

Wedi postio: 18.03.21

17 uned rhent canolraddol wedi ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’ yn Deganwy yn Sir Conwy.

Fflatiau 2 llofft, ty par 2 - a 3 - lloft ar gael i’w rhentu o Gorffennaf 2021.

Math Caernarfon

9 x Tŷ Pâr 3 Llofft

Math Ewloe
2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Gwaelod)

2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Cyntaf)

Math Rhuddlan
4 x Tŷ Pâr 2 Lofft

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg www.taiteg.org.uk / https://taiteg.org.uk/en/am-i-eligible-to-applyto .

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plots 35 a 38 (Highfield 3 Llofft) Plots 36 a 37 (Oakley 2 Lofft) Cwrt y Rhos, Hen Golwyn LL29 8EJ

Wedi postio: 12.03.21

Yn dod yn fuan, 4 eiddo 2 x 2 lofft a 2 x 3 llofft.

Cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy

Oakley - £500 y mis

Plot 36 a 37 – 2 lofft math Oakley

Oakley - Mae'r cartrefi 2 ystafell wely yma ar ddatblygiad dymunol iawn Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae lolfa sylweddol yn y tu blaen, sy'n arwain i mewn i'r gegin / ardal fwyta cynllun agored, gyda thoiled lawr grisiau a chwpwrdd yng nghanol y cartref. Gellir mynd i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y lle byw. I fyny'r grisiau mae yna brif ystafell wely, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

Highfield £550 y mis

Plot 35 a 38 – 3 Llofft Highfield

Highfield - Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn ar ddatblygiad hynod ddymunol Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae'r lolfa a'r toiled lawr grisiau yn y rhan blaen o’r cartref Highfield. Yna mae'r lolfa'n arwain at y gegin cynllun agored a'r ardal fwyta, sy'n agor i'r ardd trwy'r drysau patio. Mae'r cartref teuluol hwn wedi'i orffen i fyny'r grisiau gyda phrif ystafell wely o faint da, dwy ystafell wely ychwanegol ac ystafell ymolchi a rennir.

Amser y rhagwleir i gwblhau - Awst 2021

Darllen mwy »

Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Wedi postio: 11.03.21

Yn dod yn fuan, 5 eiddo Cynllun Rhent Canolraddol gyda Cyngor Mon, 3 x 3 llofft a 2 x 2 lofft.

Rhifau plot - 2,3,4,10 ac11

Tai 2 a 3 llofft ar gael ar rent canolraddol mewn stad o 15 o dai ynghanol pentref Rhosybol efo golygfeydd tuag at y mynyddoedd a chefn gwlad.


Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Mehefin 2021.

Oes 'na ofynion cysylltiad lleol? - I’w gadarnhau ond tebygol y bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ymgeiswyr gyda cysylltiad 5 mlynedd i ardal Cyngor Cymuned Rhosybol

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler y linc isod am fwy o luniau o'r datblygiad.

https://we.tl/t-SBvrQnSGKa

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English