Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses. 

Gweld fel Map Hidlo
Sir Fflint

Fflat 2 Lofft Llawr Cyntaf, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon - CH8 9JR

o £495.00 a Thâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Fflat 2 Lofft, Llawr Cyntaf

Darllen mwy »
Sir Fflint

Fflat 2 Loff Llawr Gwaelod, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon - CH8 9JR

o £495.00 a Thâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Fflat 2 Lofft, Llawr Gwaelod,

Darllen mwy »
Sir Fflint

Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon - CH8 9JR

o £410.00 a Thâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf

Darllen mwy »
Sir Fflint

Fflat 1 Lloff Llawr Gwaelod, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon - CH8 9JR

o £410.00 & Tâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Fflat 1 Llofft, Llawr Gwaelod,

Darllen mwy »
Ynys Môn

Fflat 4 Stryd y Farchnad, Caergybi - LL65 1UN

o £99.22 yr wythnos

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael diwedd Mehefin 2019


Darllen mwy »
Conwy

13, 14 and 15 Lôn yr Dderwen, Conwy - LL32 8AR

o £724 Rhent Misol

3 x Tŷ Pâr 2 Lofft 4 Person

Pris Farchnad Agored £195,000

Darllen mwy »
Wrecsam

23 Hirwaen, Wrecsam - LL11 3EF

o £95,000

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft

Darllen mwy »
Gwynedd

28 Stad Y Glynnor, Gellilydan - LL41 4EW

o £43,000

Eiddo Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Darllen mwy »
Conwy

105 Llysfaen Road, Hen Golwyn - LL29 9HL

o *60% Pris Fforddiadwy *£75,000

Tŷ Par 3 Llofft

Darllen mwy »

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English