Cyfryngau Cymdeithasol

Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi  - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses. 

Gweld fel Map Hidlo
Gwynedd

7,8,9,10 Gwel y Rhos, Penrhosgarnedd - LL57 2QR

o £560.00

Rhent canolraddol gyda Chartrefi Conwy, 4 x ty 2 lloft sydd newydd gael eu hadeiladu ac wedi ei lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Darllen mwy »
Gwynedd

6 & 11 Gwel y Rhos, Penrhosgarnedd - LL57 2QR

o £650.00

Rhent canolraddol gyda Chartrefi Conwy, 2 x ty 3 lloft sydd newydd gael eu hadeiladu ac wedi ei lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Darllen mwy »
Sir Fflint

12 & 14 Rhodfa Caradog, Oakenholt - CH6 5FL

o £670.

2 x Tŷ Par 3 Llofft drwy’r Cynllun Rhentu i Brynu

Darllen mwy »
Gwynedd

5, Swn Yr Efail, Llanrug - LL55 4FG

o £144,900

Ty Par 3 Ystafell Wely

Wedi Ei Werthu Ar Amod

Darllen mwy »
Sir Fflint

40 - 42 Ffordd Piran, Oakenholt, CH6 5FR - CH6 5FR

o Monthly Rent and Service Charge £560

1 x Tai 3 Llofft Pen a Chanol Teras

Darllen mwy »
Wrecsam

Stansty Walks, Gwersyllt - 2 x Tŷ 3 Lofft - Math Holt - LL11 4YU

o £124,000

2 x Tŷ Par 3 Llofft Math Holt

Wedi Ei Werthu Ar Amod

Darllen mwy »
Wrecsam

Stansty Walks, Gwersyllt - 2 x Tŷ 3 Llofft - Math Denbigh - LL11 4YU

o £128,000

2 x Tŷ Par 3 Llofft Math Denbigh

Wedi Ei Werthu Ar Amod

Darllen mwy »
Gwynedd

28 Stad Y Glynnor, Gellilydan - LL41 4EW

o £60,550

Eiddo Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Darllen mwy »
Sir Fflint

2 Heathland Close, Buckley - CH7 3GE

o £125,300

Tŷ 3 Llofft Pen Teras

Wedi Ei Werthu Ar Amod

Darllen mwy »
Conwy

105 Llysfaen Road, Hen Golwyn - LL29 9HL

o *60% Pris Fforddiadwy *£75,000

Tŷ Par 3 Llofft

Darllen mwy »
Ynys Môn

Yr Hen Ysgol, Llanddeusant 3 - LL65 4AJ

o £563.33 + £6.68 Tal Gwasanaeth / Service Charge

6 x eiddo 3 llofft Cynllun Rhent Canolraddol

Darllen mwy »
Ynys Môn

Yr Hen Ysgol, Llanddeusant 2 - LL65 4AJ

o £498.33 + £6.68 Tal Gwasanaeth / Service Charge

4 eiddo dwy lofft Cynllun Rhent Canolraddol.

Darllen mwy »
Sir Ddinbych

15 Castlefields, Rhuddlan - LL18 5RJ

o £540.00

Fflat Llawr Cyntaf 2 Lofft

Rhent misol (cynnwys tâl gwasanaeth) £540.00

Darllen mwy »
Sir Fflint

8 & 12 Mayfield Park, Chester Road, Saltney - CH4 8FA

o £730

Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Mayfield Park, Saltney

Darllen mwy »

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English