Chwilio am Eiddo

Mae gan Tai Teg amrywiaeth o gartrefi - gweler isod

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

Gweld fel Map Hidlo
Ynys Môn

Flat 2 Stryd y Farchnad, Caergybi - LL65 1UN

o £99.22 yr wythnos

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael Awst 2019 gan Tai Gogledd Cymru

Darllen mwy »
Sir Fflint

Rhif 13 & 15 Ffordd Dewi, Oakenholt, Fflint CH6 5WB - CH6 5WB

o £690.00

Ty-par, 3 ystafell wely math Powys (dim en-suite) ar gael ar safle Croes Atti yn Sir Fflint

Darllen mwy »
Gwynedd

3 Ffordd Llwyndu Penygroes - LL54 6RE

o £49,975

Eiddo Cynllun Cymorth Prynu

Darllen mwy »
Sir Fflint

28 Clayton Road, Bwcle - CH7 3GB

o £89,950

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft

Darllen mwy »
Sir Fflint

Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf, Llys y Wern, Penyffordd, Treffynnon - CH8 9JR

o £350.00 a Thâl Gwasanaeth i'w Gadarnhau

Fflat 1 Lloff Llawr Cyntaf

Darllen mwy »
Ynys Môn

Fflat 4 Stryd y Farchnad, Caergybi - LL65 1UN

o £99.22 yr wythnos

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael diwedd Mehefin 2019


Darllen mwy »
Gwynedd

28 Stad Y Glynnor, Gellilydan - LL41 4EW

o £43,000

Eiddo Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

Darllen mwy »
Conwy

105 Llysfaen Road, Hen Golwyn - LL29 9HL

o *60% Pris Fforddiadwy *£75,000

Tŷ Par 3 Llofft

Darllen mwy »

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English