4 Clos Owain, Hope

  • Shared Equity

3 Bedroom End Terrace House

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 06.01.20

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar werth trwy'r Cynllun Ecwiti a Rennir.

Pris fforddiadwy 70% ar £ 113,400 a Rhent Tir blynyddol £ 295.00

Mae'r eiddo yn Brydles ar brydles 250 mlynedd o 1 Ionawr 2012

Blaendal lleiaf 5% o bris y farchnad agored.

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio Lleol

Blaenoriaeth 1 - 10/12/2019 - 04/02/2020
Mae prynwr bwriedig wedi cyn cynnig cynnig eiddo iddo yn barhaus neu wedi'i gyflogi'n barhaus yng nghymuned Hope, cymunedau cyfagos Caergwrle, Llanfynydd, Cymau, Ffrith, Treuddyn, Pontybodkin, Leeswood, Penyffordd ac Kinnerton Uwch am 3 blynedd, neu wedi cysylltiad lleol cryf, oherwydd bod ganddo berthynas agos yn byw yn y cymunedau a enwir, sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf tair blynedd barhaus Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu wyres

Blaenoriaeth 2 - 05/02/2020 - 04/03/2020
Meini prawf fel yr uchod, ond yn agor allan i gymunedau cyfagos, Brychdyn, Bretton, Hawarden, Ewloe a Bwcle.

Blaenoriaeth 3 - 05/03/2020 - 02/04/2020
Os na fydd prynwr bwriadedig yn cael ei nodi, mae cymwysterau fel y'u nodwyd yn a), a b) y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir Gyfan y Fflint. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei ostwng i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4 - 01/04/2020
Os na fydd prynwr bwriadedig yn cael ei nodi o a), b) c), mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir gyfan Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sir Wrecsam, a bydd y cyfnod cymhwyso yn cael ei leihau ymhellach i 12 mis.

We will require £75.00 assessment fee to cover our administration costs for the assessment. This fee will also hold the property for you whilst we carry out the necessary checks. This fee is non-refundable.

You will be required to sign a Legal Charge which is a legal document that secures the 30% equity. Flintshire County Council will charge a fee of £300 for preparing this document.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 9PZ
  • Cod Post: LL12 9PZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£162,000 £162,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English