12 Robins Court Broughton Chester

  • Shared Equity

Fflat llawr waelod 2 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr waelod 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti.

Wedi'i adeiladu yn 2016 mae'r eiddo hwn yn cynnwys mynedfa, ardal fyw sy'n cynnwys cegin/bwyta ac Ystafell fyw; 2 ystafell wely (1 dwbl, 1 sengl) yn ddiweddar wedi adnewyddu'r ystafell ymolchi. Ffenestri UPVC a drysau gwydr dwbl; gwres canolog nwy (boeler cyfunol). Mae'r eiddo hwn ar gael gyda carpedi a lloriau drwy gydol ac yn cynnwys ardal parcio wedi ei neilltio.

EPC - Wedi'i atodi

Band Treth y Cyngor - C

Leasehold - 993 o flynyddoedd yn weddill

Pris Marchnad Agored - £160,000

70% Pris Fforddiadwy - £112,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 - 15/02/2024 - 11/04/2024 a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 11/04/2024 - 06/06/2024 e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Mae ffi asesu o £75.000

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 12 Robins Court Broughton Chester CH4 0TQ
  • Cod Post: CH4 0TQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£160,000 £112,000 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English