Millstone View, Chester Rd, Penymynydd, Penyffordd, CH4 0JZ

*YN DOD GWANWYN 2024*

Cymysgedd o gartrefi teras 2 a 3 ystafell wely ar gyfer rhent fforddiadwy ym mhentref poblogaidd Penyffordd.

Mae’r cartrefi’n cael eu hadeiladu gan Redrow Homes.

Cynllun cymysg - Bydd NEW Homes yn cynnig eiddo rhent canolraddol.

Rhifau'r plotiau: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52

Tai teras

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Gwanwyn 2024

Mieni prawf cyswllt lleol i gael eich cysidro:

Blaenoriaeth 1 - Penyffordd a Phenymynydd

Blaenoriaeth 2 - Dobshill, Pontblyddyn, Padeswood, Brychdyn, Higher Kinnerton, Bwcle ac Hope.

Blaenoriaeth 3 - Sir y Fflint


Wedi postio: 09.02.24
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English