Cyfryngau Cymdeithasol

Hyfforddiant staff 12.08.2020

Wedi postio: 12.08.20

Fydd staff Tai Teg ar hyfforddiant heddiw (12.08.2020) felly ni fydd swyddogion ar gael i dderbyn eich galwadau ffôn.

Diolch yn fawr

Darllen mwy »

Staff Tai Teg ar Hyfforddiant 07.08.2020

Wedi postio: 06.08.20

Fydd staff Tai Teg ar hyfforddiant bore fory (07.08.2020) o 10am hyd at 11am felly ni fydd swyddogion ar gael i dderbyn eich galwadau ffôn nag ychwaith i ymateb i e-byst yn ystod y cyfnod yma. Diolch yn fawr


Darllen mwy »

Tai Teg staff on Training 07.08.2020

Wedi postio: 06.08.20

Tai Teg staff will be attending training tomorrow morning (07.08.2020) from 10am to 11am and will therefore not be able available to answer any phone calls or emails during this period. Thank you

Darllen mwy »

Adolygu Ymgeiswyr ar y Gofrestr * Neges Bwysig *

Wedi postio: 24.07.20

Gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr Tai Teg

Fel rhan o’r broses flynyddol ae Tai Teg yn adolygu'r ymgeiswyr ar y gofrestr i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol a/neu eich bod am aros ar y gofrestr.

Byddwch wedi derbyn ebost yn gofyn I chi fewngofnodi i'ch cyfrif o fewn yr 21 diwrnod nesaf i adolygu eich manylion.

Os na fyddwch wedi mewngofnodi, fel rhan o'n telerau ac amodau bydd eich cyfrif a'r holl ddata cyfatebol yn cael eu dileu. Byddwch yn gallu ail-gofrestru ar unrhyw adeg ond byddwch yn colli eich dyddiad cofrestru gwreiddiol.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Tîm Tai Teg

Darllen mwy »

Bryn y Tŵr, Rhuddlan

Wedi postio: 10.07.20

Bydd gan Grŵp Cynefin 6 x Tŷ 3 Llofft yn dod ar gael ar y Cynllu Rhentu yw Brynu yn Rhuddlan yn Ionawr 2021,

Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais Tai Teg.

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg