Cyfryngau Cymdeithasol

Parc Tyddyn Bach, Llaingoch, Caergybi

Wedi postio: 08.01.20

4 x eiddo par newydd 3 llofft yn dod i Barc Tyddyn Bach Caergybi, o dan y Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grwp Cynefin.

Rhagwelir dyddiad cwbwlhau mis Mehefin 2020.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Tai Teg, www.taiteg.org.uk a gyda chysylltiad i ardal gymuned Caergybi.

Rhent misol - £529.78 (yn cynnwys tal gwasanaeth)

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Oriau Agor ein Swyddfeydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Wedi postio: 20.12.19

Bydd ein swyddfeydd yn cau am 1pm ddydd Mawrth, 24 Rhagfyr 2019, ac yn ail agor am 9:00am fore Dydd Iau, 2 Ionawr 2020.

Darllen mwy »

Diwrnod Hyfforddiant

Wedi postio: 28.11.19

PWYSIG - Oherwydd hyfforddiant corfforaethol i staff ar ddydd Gwener y 29 Tachwedd 2019 (fory), bydd ein holl swyddfeydd ar gau. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Darllen mwy »

Safle Llay

Wedi postio: 30.10.19

Ar gael yn fuan

Mae cymdeithas tai Adra yn falch o fod yn gweithio gyda Anwyl Homes a Bellway i adeiladu tai yn Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.
Mae’r datblygiad yn cynnwys 91 o gartrefi fforddiadwy mewn ardal boblogaidd. Adra fydd yn berchen ac yn rheoli’r eiddo yma.

Pwy yw Adra? Mae Adra yn darparu tai o ansawdd yng ngogledd Cymru, yn gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 14,000 o gwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth ewch i adra.co.uk Math o Unedau Bydd fflatiau un a dwy lofft a thai dwy a thair llofft ar gael.

Rhent canolradd fforddiadwy – gosodir rhent ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored.
Rhan berchnogaeth – gall cwsmeriaid brynu a rhentu cartref newydd yn rhannol. Gall prynwyr brynu cyfran gychwynnol o rhwng 25% i uchafswm ecwiti cychwynnol o 75% o werth y cartref yn ddibynnol ar yr asesiad o’u gallu i fforddio tŷ. Yna, bydd rhent misol yn cael ei dalu ar y gyfran sydd heb ei phrynu.

Pryd fydd y cartrefi yn barod? Bydd y cartrefi ar gael o Ebrill 2020 - Gorffennaf 2023 (dyddiad cwblhau sy’n cael ei ragweld). Sut mae gwneud cais? Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu neu brynu unrhyw un o’r cartrefi hyn, dylech gofrestru cais gyda Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg. Ewch i wefan Tai Teg i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am un o’r unedau yma ac am fwy o wybodaeth ar y cynlluniau sydd ar gael: www.taiteg.org.uk

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn ôl trefn dyddiad cofrestru, peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib! Bydd y tai yn cael eu gosod yn unol ag amodau cytundeb 106.

Mwy o wybodaeth a manylion amyr eiddo i ddilyn yn fuan ewch i www.adra.co.uk / www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Diwrnod Hyfforddiant

Wedi postio: 22.10.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant yfory - 23/10/2019. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk
Diolch

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg