Cofrestru

Os am gofrestru, bydd angen i chi greu cyfrif drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod

1. Bydd angen i chi ddarparu eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chreu cyfrinair i greu cyfrif.

2. Er mwyn cwblhau’r ffurflen gais byddwch angen: -

  • Eich manylion (e.e. Rhif Yswiriant Cenedlaethol);
  • Manylion teuluol - os yn berthnasol;
  • Eich Cyfeiriad Presennol;
  • Eich cyfeiriad/au Blaenorol;
  • Manylion Cyflogaeth;
  • Manylion ariannol megis incwm / cynilion ac ati;
  • Ble rydych chi eisiau byw a pha gysylltiad sydd gennych i'r ardal.

Fydd angen yr holl wybodaeth wrth law cyn cychwyn y broses gofrestru.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English