Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mai 2022. Mae na 2 cofnodion ...

Ionawr

​Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd

Posted: 28.01.22

Mae Grŵp Cynefin yn datblygu tai ar Safle Maes Dulyn, Penygroes, Gwynedd. Fydd yna dai 2 x 2 ystafell wely a 1 x 3 ystafell wely ar gael drwy gynllun rent canolraddol. Cofiwch gofrestru hefo Tai Teg os yr hoffech ymgeisio am yr eiddo yma. Fwy o fanylion i ddilyn ynglŷn â'r cysylltiad lleol/rhenti ayb.

Darllen mwy »

Hen Orsaf, Bethesda

Posted: 25.01.22

01/02/2022

Sesiwn 1: 3.00-4.15pm Sesiwn 2: 5.15-6.30pm

Cyfle i glywed am y datblygiad newydd ac i gofrestru diddordeb Bydd cynrychiolwyr o Grŵp Cynefi a Chyngor Gwynedd yno i drafod ag ateb eich cwestiynau. Rhaid cofrestru ar gyfer pob sesiwn trwy Ffonio 0300 1112122 / E-bostio post@grwpcynefin.org Gofynnwch am Llio Grifiths neu Steffan Smith

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg