Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2021. Mae na 15 cofnodion ...

Chwefror

Tudalen Facebook Tai Teg

Posted: 26.02.21

Ydych chi'n gwybod bod gan Tai Teg dudalen facebook? Os yda chi ar facebook yna cofiwch `licio'r' dudalen a byddwch hefyd yn gallu sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw hysbysiadau pan fyddwn yn postio negeseuon. Rhaid i chi hefyd edrych ar wefan Tai Teg i sicrhau nad ydych chi'n colli allan ar unrhyw eiddo!

Darllen mwy »

Mawrth

Maes Gwern Development, Mold

Posted: 24.03.21

Eiddo Rhan Ecwiti ar gael ar y datblygiad Maes Gwern gan Datblygwyr Wates Residential.

4 x Tŷ 2 Lofft

6 x Tŷ 3 Llofft

Barod o Awst 2021

These are affordable properties and to be eligible to be considered you must firstly register with Tai Teg www.taiteg.org.uk / https://taiteg.org.uk/en/am-i-eligible-to-applyto .

The registration is on-line and once submitted we have 5 working days to approve or decline. For more information please visit the site and click on the Tai Teg process link https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Please note: viewing will only be arranged once you have submitted and application and been approved and place on the Tai Teg register.

Darllen mwy »

Dinas, Llanwnda

Posted: 18.03.21

Cymysgedd o dai fforddiadwy wedi ei lleoli yn Dinas, Llanwnda ger Caernarfon wedi cael ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’

6 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w brynu

6 x Tŷ 3 Llofft - Rhentu i'w brynu

Barod Rhagfyr 2021 / Ionawr 2022

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Farrar, Bangor

Posted: 18.03.21

Fflatiau moethus wedi ei ddatblygu gan Wynne Construction yn nghanol dinas Bangor.

14 fflat 1 a 2 llofft ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol o Tachwedd 2021.

10 x 1 Llofft , 2 Berson

4 x 2 Llofft, 3 Person

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plas Deva, Meliden

Posted: 18.03.21

Cymysgedd o unedau fforddiadwy wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes yn Meliden, Prestatyn.

Bydd tai 2 – a 3 – llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent Canolraddol a Rhent i’w Brynu. Bydd yr unedau cyntaf ar gael o Awst 2021.

6 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhentu i'w Brynu

8 x Tŷ 2 Llofft 4 Person – Rhentu i'w Brynu

7 x Tŷ 2 Llofft 4 Person– Rhent Canolraddol
5 x Ty 3 Llofft 5 Person – Rhent Canolraddol

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Pen y Coed, Drury

Posted: 18.03.21

Safle newydd yn Drury, Bwcle yn Sir Fflint wedi ei ddatblygu gan Castle Green Homes.

Bydd cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy ar gael ar y safle o mis Ionawr 2022.

4 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol


2 x Tŷ 2 Lofft - Rhentu i'w Brynu

4 x Tŷ 3 :Llofft - Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

Posted: 18.03.21

Cymysgedd o gynlluniau fforddiadwy yn Cyffordd Llandudno wedi ei ddatblygu gan Beech Development.

Bydd cymysgedd o dai 2 - a 3 - llofft ar gael drwy’r cynllun Rhent i’w Brynu a Rhent Canolraddol o Gwanwyn 2022.

7 x Tŷ 3 Llofft - Rhent Canolraddol

3 x Tŷ 3 Llofft – Rhentu i'w Brynu

5 x Tŷ 2 Llofft – Rhentu i'w Brynu

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

High Pastures & Bryn Heulog, Deganwy

Posted: 18.03.21

17 uned rhent canolraddol wedi ei ddatblygu gan ‘Beech Developments’ yn Deganwy yn Sir Conwy.

Fflatiau 2 llofft, ty par 2 - a 3 - lloft ar gael i’w rhentu o Gorffennaf 2021.

Math Caernarfon

9 x Tŷ Pâr 3 Llofft

Math Ewloe
2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Gwaelod)

2 x Fflat 2 Lofft (Llawr Cyntaf)

Math Rhuddlan
4 x Tŷ Pâr 2 Lofft

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg www.taiteg.org.uk / https://taiteg.org.uk/en/am-i-eligible-to-applyto .

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Plots 35 a 38 (Highfield 3 Llofft) Plots 36 a 37 (Oakley 2 Lofft) Cwrt y Rhos, Hen Golwyn LL29 8EJ

Posted: 12.03.21

Yn dod yn fuan, 4 eiddo 2 x 2 lofft a 2 x 3 llofft.

Cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy

Oakley - £500 y mis

Plot 36 a 37 – 2 lofft math Oakley

Oakley - Mae'r cartrefi 2 ystafell wely yma ar ddatblygiad dymunol iawn Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae lolfa sylweddol yn y tu blaen, sy'n arwain i mewn i'r gegin / ardal fwyta cynllun agored, gyda thoiled lawr grisiau a chwpwrdd yng nghanol y cartref. Gellir mynd i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y lle byw. I fyny'r grisiau mae yna brif ystafell wely, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

Highfield £550 y mis

Plot 35 a 38 – 3 Llofft Highfield

Highfield - Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn ar ddatblygiad hynod ddymunol Parc Elian yn Hen Golwyn. Mae'r lolfa a'r toiled lawr grisiau yn y rhan blaen o’r cartref Highfield. Yna mae'r lolfa'n arwain at y gegin cynllun agored a'r ardal fwyta, sy'n agor i'r ardd trwy'r drysau patio. Mae'r cartref teuluol hwn wedi'i orffen i fyny'r grisiau gyda phrif ystafell wely o faint da, dwy ystafell wely ychwanegol ac ystafell ymolchi a rennir.

Amser y rhagwleir i gwblhau - Awst 2021

Darllen mwy »

Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Posted: 11.03.21

Yn dod yn fuan, 5 eiddo Cynllun Rhent Canolraddol gyda Cyngor Mon, 3 x 3 llofft a 2 x 2 lofft.

Rhifau plot - 2,3,4,10 ac11

Tai 2 a 3 llofft ar gael ar rent canolraddol mewn stad o 15 o dai ynghanol pentref Rhosybol efo golygfeydd tuag at y mynyddoedd a chefn gwlad.


Amserlen a ragwelir i'w gwblhau - Mehefin 2021.

Oes 'na ofynion cysylltiad lleol? - I’w gadarnhau ond tebygol y bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ymgeiswyr gyda cysylltiad 5 mlynedd i ardal Cyngor Cymuned Rhosybol

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler y linc isod am fwy o luniau o'r datblygiad.

https://we.tl/t-SBvrQnSGKa

Darllen mwy »

Stad Marcwis, Rhosybol. LL68 9AQ

Posted: 05.03.21

Tai 2 a 3 llofft. Mi fydd y blaenoriaeth cyntaf yn cael ei roid i ymgeiswyr ar restr aros Cyngor Môn am dai cymdeithasol, os nad oes digon o alw, mi fydd rhai o’r tai yn cael eu cynnig ar rent canolraddol drwy'r gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Mai

Maes Sarn Wen, Four Crossess, Llanymynech

Posted: 21.05.21

Yn dod yn fuan

Mae'r Blenheim yn gartref dwy ystafell wely. Mae Plot 6 yn eiddo pâr. Ar y llawr gwaelod, mae ystafell fyw sy'n agor i ystafell fwyta'r gegin. Mae drysau Ffrengig o'r ystafell fwyta yn arwain allan i'r patio a'r ardd y tu hwnt. Mae cwpwrdd storio ac ystafell gotiau hefyd. I'r llawr cyntaf mae dwy ystafell wely, mae'r brif ystafell wely yn cael budd o ystafell ymolchi ensuite. Mae ystafell ymolchi deuluol yno hefyd.

Mae'r rhain yn eiddo fforddiadwy ac i fod yn gymwys i gael eich ystyried, rhaid i chi gofrestru'n gyntaf gyda Tai Teg Tai Teg | Am I eligible to apply?

Mae'r cofrestriad ar-lein ac unwaith y bydd wedi'i gyflwyno mae gennym 5 diwrnod gwaith i'w gymeradwyo neu ei wrthod. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r safle a chliciwch ar ddolen gyswllt proses Tai Teg https://taiteg.org.uk/en/the-tai-teg-process .

Noder: Byddwn mond yn trefnu ymweliad ar eiddo unwaith y byddwch wedi cwblhau cais ac eich bod wedi cael eich derbyn ar gofrestr Tai Teg.

Darllen mwy »

Sesiwn gwybodaeth - Tai fforddiadwy Dinas, Llanwnda, Gwynedd

Posted: 21.05.21

Chwilio am gartref newydd fforddiadwy? Ymunwch yn sesiwn wybodaeth gyda Adra am ei cartrefi newydd yn Dinas, Llanwnda. Cofrestrwch heddiw, linc isod https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.co.uk%2Fe%2Fses...#fforddiadwy #tai

Darllen mwy »

Ydych chi yn byw yn lleol ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Posted: 13.05.21

Mae Grwp Cynefin wedi trefnu gweminar am 7 yh ar nos Fercher, Mai 19 I drafod datblygiad posib wrth Pentre Gethin.

Os ‘dachi eisiau dysgu fwy am y cynlluniau a sut I gofrestru ar gyfer ty fforddiadwy, dilynwch y ddolen isod I gofrestru ar gyfer y digwyddiad:

Gweminar Tai Fforddiadwy Betws Y Coed Affordable Housing Webinar Tickets, Wed 19 May 2021 at 19:00 | Eventbrite

Bydd angen I chi gofrestru erbyn 12 ar Dydd Mercher, Mai 19 ar gyfer y digwyddiad

Darllen mwy »

Arolwg Anghenion Tai Betws Y Coed:

Posted: 13.05.21

Yda chi yn byw yn Betws Y Coed ac mewn angen am dy fforddiadwy?

Efallai bydd Grwp Cynefin yn datblygu tai fforddiadwy I bobl leol ym Metws Y Coed. Os ‘dachi mewn angen dy fforddiadwy, neu eisiau rhoi eich barn am unrhyw ddatblygiad posib, ddilynwch y linc isod I gwblhau arolwg:

http://bit.ly/BetwsYCoed

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw Dydd Gwener, Mai 21.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg