Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Hydref 2020. Mae na 4 cofnodion ...

Rhagfyr

Oriau swyddfa dros gyfnod y Nadolig :

Posted: 17.12.20

Bydd y swyddfa yn cau am hanner dydd ar Noswyl Nadolig ac yn parhau ar gau nes 9 o'r gloch ar fore'r 4ydd o Ionawr.

Darllen mwy »

Tai Teg staff meeting 14.12.2020

Posted: 14.12.20

The Tai Teg staff are attending a meeting and therefore will be unavailable to accept calls between 2 and 3 this afternoon.

Darllen mwy »

Staff Tai Teg mewn cyfarfod 14.12.2020

Posted: 14.12.20

Bydd staff Tai Teg yn mynychu cyfarfod ac felly ni fydd unrhyw un ar gael i dderbyn galwadau rhwng 2 a 3 o'r gloch heddiw.

Darllen mwy »

Lon Taylor, Aberkinsey

Posted: 10.12.20

Bydd gan Cartrefi Conwy 2 x Tŷ 3 Llofft yn dod ar gael ar y Cynllu Rhentu yw Brynu ynAberkinsey, Rhyl yn Mawrth 2021,

Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais Tai Teg.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg