Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mai 2020. Mae is 1 cofnodion ...

Ebrill

Parc Aberkinsey, Rhyl

Posted: 29.04.20

11 x Ty Par 3 Llofft ar gael drwy Cartrefi Conwy

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu ardal fyw/fwyta eang gyda chegin fodern ar wahân a thŷ bach i lawr y grisiau.

Rhent Misol £520

Mwy o Fanylion i ddilyn

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg