Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mehefin 2019. Mae na 7 cofnodion ...

Mawrth

Deganwy

Posted: 27.03.19

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg yn Deganwy. Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru gyda Tai Teg er mwyn ceisio am yr eiddo.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

7 tŷ pâr x 3 ystafell wely (817 troedfedd sgwâr)

2 dŷ pâr x 3 ystafell wely (915 troedfedd sgwâr)

4 tŷ pâr x 2 ystafell wely (753 troedfedd sgwâr)

4 rhandy x 2 ystafell wely (550 troedfedd sgwâr)

Rhagor o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 9 Pant y Celyn, Llanrheadr

Posted: 27.03.19

Eiddo 3 llofft ar gael yn fuan ar y cynllun rhan ecwiti yn Pant y Celyn, Llanrhaeadr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Safle Hendre, Caernarfon

Posted: 21.03.19

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Beech Construction yn adeiladu chwech tŷ ‘rhentu i brynu’ ar safle hen ysgol Hendre, Caernarfon.

Bydd y chwech tŷ yn rhan o stad o 45 o dai newydd sy’n gymysgedd o unedau (cymdeithasol a marchnad agored). Bydd pedwar tŷ tair ystafell wely a dau dŷ dwy ystafell wely ar gael i’w ‘rhentu i brynu’. Disgwylir y bydd tri o’r tai yn barod diwedd y flwyddyn a’r rhai eraill i ddilyn yn Haf 2020.

Am fwy o fanylion am fuddion y cynllun rhentu i brynu ac i weld os ydych yn gymwys ewch i: https://taiteg.org.uk/cy/am-i-eligible-to-apply

Darllen mwy »

Safle Llay, Wrecsam

Posted: 15.03.19

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?

Mae Cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam.

Y bwriad yw adeiladu cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely a tai dwy a thair ystafell wely.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r unedau arfaethedig (rhent canolradd) neu brynu eiddo fforddiadwy ar y safle, mae angen i chi gofrestru eich manylion gyda Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae Tai Teg yn gofrestr ar gyfer eiddo fforddiadwy yn Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys ar gyfer bobl sydd ddim mewn sefyllfa i rentu neu brynu eiddo ar y farchnad agored. Ewch i’r wefan i weld os ydych yn gymwys ac i weld be allant gynnig i chi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly cofrestrwch eich diddordeb mor fuan a phosib.

Darllen mwy »

Llys y Wern, Penyffordd, Holywell

Posted: 14.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Alder Court, Penyffordd Sir Y Fflint.

Bydd pedwar eiddo ar gael ar yr cynllun rhent canolraddol

Bydd y rhain yn cynnwys 2 x Fflat Steil Bwthyn 1 ystafell wely a 2 x Fflat Steil Bwthyn gyda 2 ystafell wely gyda drws ffrynt eu hunain.

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Penyffordd (Nr Treffynnon) neu Ffynnongwryw e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Gwespyr, Talacre, Mostyn, Llanasa, Trelawnyd & Gwaenysgor.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Rhagwelir cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 11 Maes y Garn, Nefyn, Gwynedd

Posted: 13.03.19

Ar Gael Yn Fuan

Bynglo 2 lofft ar ddatblygiad newydd Maes Y Garn, Nefyn, Gwynedd.

Bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn Ebrill 2019.

Bydd disgwyl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau rhwng Hydref - Rhagfyr 2019.

Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Darllen mwy »

Maes Gwern, Yr Wyddgrug, Sir Fflint

Posted: 04.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Maes Gwern yn Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint dros y misoedd nesaf.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

14 x 2 Wely - Plot 122, 123, 124, 125, 84, 85, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139

4 x 3 gwely - Plot 92, 93

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Yr Wyddrgrug e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos New Brighton, Mynydd Isa, Bwcle, Sychdyn, Llaneurgain, Gwernymynydd, Y Waun, Rhydymwyn, Rhosesmor, Nercwys, Treuddyn, Coed-Llai & Pontyblyddyn

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau:

Plotiau 130-133 = 06/03/2020

Plotiau 136-139 = 22/05/2020

Plotiau 122-125 = 25/06/2020

Plotiau 92-93 = 25/06/2020

Plotiau 81-82 = 16/09/2020

Plotiau 87-88 = 14/10/2020

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg