Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Chwefror 2019. Mae na 2 cofnodion ...

Chwefror

Land Adjoining The Old Rectory, Llanbedr Dyfryn Clwyd

Posted: 15.02.19

Datblygiad unigryw gyda chymysgedd o dai 2, 3 ystafell wely a byngalo 2 ystafell wely i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel i ddiwallu'r angen am dai lleol gyda Cymdeithas Tai Pennaf.

Dyddiad cwblhau disgwyliedig haf 2020

Darllen mwy »

Bron y Castell, Abergele

Posted: 08.02.19

Eiddo 3 llofft ar gael drwy'r cynllun Rhentu i'w brynu gyda Cartrefi Conwy. Gwybodaeth pellach i ddilyn.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg