Cyfryngau Cymdeithasol

Gweld fel Map Hidlo
Ynys Môn

19 Parc Tyddyn Bach, Caergybi - LL65 1NQ

o £450.00

Eiddo pen teras 2 ystafell wely ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol.

Lluniau i ddilyn.

Darllen mwy »
Conwy

11 Maes Glanrafon, Llanfairfechan - LL33 0AF

o £450.00

Fflat Llawr Cyntaf 2 Ystafell Wely

Darllen mwy »
Gwynedd

Plot 44 a 45 Ffordd Eryri, Caernarfon, Gwynedd (math Rhuddlan) - LL55 2UR

o £159,500

2 x Eiddo ty par 2 lofft, 4 person ar gael drwy'r cynllun Rhent i'w Brynu gyda ADRA.

Ar gael o Chwefror 2020.

Darllen mwy »
Sir Ddinbych

11 Rhos Helyg, Llandrillo - LL21 0TT

o £117,455

Byngalo ar wahân 2 Ystafell Wely

Darllen mwy »
Ynys Môn

Flat 2 Stryd y Farchnad, Caergybi - LL65 1UN

o £99.22 yr wythnos

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael Awst 2019 gan Tai Gogledd Cymru

Darllen mwy »

Pagination

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg