Flat 10, Ty Criccieth, Porthmadog Road, Criccieth, Gwynedd

  • Discounted S106 Properties

Fflat 1 ystafell wely

  • Gwynedd
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Fflat 1 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Disgownt 106.

Fflat llawr gwaelod wedi'i benodi'n dda yn natblygiad poblogaidd Tŷ Cricieth, wedi'i leoli ychydig o funudau ar droed i lan y môr a'r Chastell, mae'r pentref ei hun yn ymfalchïo mewn caffis a bwytai hyfryd.

Yn cynnwys cegin/ystafell fyw fodern.

Mae'r ystafell wely ddwbl eto yn cynnwys y gwaith brics gwreiddiol, ystafell ymolchi fodern gyda chawod.Neilltuir parcio ar gyfer un cerbyd.

Mae rhai o'r buddion sy'n gysylltiedig â'r taliadau gwasanaethau ar gyfer y fflat yn cynnwys *new cast iron exterior guttering and downpipes. weekly gardening, cleaning of communal areas, weekly fire checks, monthly exterior window cleaning.*


Pris Marchnad Agored - £125,000

Pris Fforddiadwy - £95,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Tal Gwasanaeth:£877.05 per 6 months

Tenantiaeth: Leasehold 116 years remaining

Band Treth y Cyngor:A

EPC - https://www.gov.uk/find-energy-certificate

Bydd cysylltiad lleol yn cael ei ystyried fel a ganlyn:

INITIAL QUALIFYING PERSON - (a) a person who has lived or worked in the local area for a continuous period of 5 years immediately before the date of occupation or purchase (as appropriate) of the Affordable Dwelling, or

(b) a person who resides outside the local area but who has lived within the local area but has lived within the local area for a continuous period of 5 years or more in the past, or

(c) a person who resides outside the local area but who has lived there in the past for a total of 5 years including a continuous period of 3 years or more within a period of twenty years.

After advertising for the first 3 months, we will then open applications up for secondary qualifying persons for another 2 months as noted below:

SECONDARY QUALIFYING PERSON -

(a) a person who has lived or worked in the County for a continuous period of 5 years immediately before the date of occupation or purchase (as appropriate) of the Affordable Dwelling, or,

(b) a person who resides outside the County but who has lived within the County for a continuous period of 5 years or more in the past, or

(c) a person who resides outside the County but who has lived there in the past for a total of 5 years including a continuous period of 3 years or more within a period of twenty years.

Mae ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Flat 10, Ty Criccieth, Porthmadog Road, Criccieth, Gwynedd
  • Cod Post: LL52
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£125,000 £95,000 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English