5 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno

 • Discounted S106 Properties

Fflat llawr waelod 2 ystafell wely 3 person

 • Conwy
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr waelod 2 ystafell wely 3 person ar gael ar drwy'r Cynllun Disgownt hefo Cymdeithas Tai Gogledd Cymru.

Hall, Ystafell Fyw, Cegin, 2 Llofft, Ystafell Ymolchi. Lle i barcio 1 car. Gerddi cymunedol.

Pris Farchnad Agored: £145,000

Pris fforddiadwy 70% - £101,500

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Daliadaeth yr eiddo yw Llesddaliad a Thâl Gwasanaeth o £114.60 y mis.

Small pets only when moving in – cannot be replaced.

Meini prawf Hafan Gogarth:

 • 12 mis gyswllt o byw neu weithio yn sir Gonwy.
 • Bod dros 55 oed
 • Hafan Gogarth i fod eu prif ac unig gartref
 • Mewn angen o dy fforddiadwy.


Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: 5 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno, LL30 2ET
 • Cod Post: LL30 2ET
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£145,000 £101,500 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English