33 Waverley Drive, Buckley, Flintshire

  • Shared Equity

Ty Par 2 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Ty Par 2 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 llofft, ac ystafell ymolchi.

Gwres canolog nwy

Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

Mae’r eiddo yn cynnwys carped/gorchudd llawr ymhob ystafell

Gerddi yn y tu blaen a’r cefn

Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd ac 1 x Ardal parcio wedi ei neilltuo

Pris Marchnad Agored yw £185,000

Pris fforddiadwy 70% yw £129,500

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00

EPC - www.gov.uk/find-energy-certificate

Meini Prawf Preswylio:

Blaenoriaeth 1:- 31/10/2023 - 28/11/2023

Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref Bwcle am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion.

Mae cymuned Bwcle yn cynnwys wardiau Buckley Bistre West, Buckley Bistre East Buckley Mountain and Buckley Pentrobin.

Priority 2 :- 28/11/2023 - 26/12/2023

Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Northop, Northop Hall, Ewloe, Pen y ffordd,, Leeswood, Argoed and, New Brighton

Blaenoriaeth 3: 26/12/2023 - 23/01/2024

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4: 23/01/2024

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Fflint gyfan, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint:

Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 33 Waverley Drive, Buckley, Flintshire
  • Cod Post: CH7 3FA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,000 £129,500 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English