Plot 18 & 19 Parc Bodafon, Llandudno, Conwy

  • Shared Ownership

2 x Ty Par 3 Llofft 5 Person ar gael ar y cynllun Rhan Berchnogaeth gyda Adra.

*Mae cynlluniau llawr a lluniau at ddibenion darlunio / marchnata yn unig – gall rhai plotiau amrywio*

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 22.07.24 at 23:45

2 x Ty Par 3 Llofft 5 Person ar gael ar y cynllun Rhan Berchnogaeth gyda Adra.

Datblygwyr – Anwyl

Math Ty – Kinnerton

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, toiled lawr grisiau, 3 llofft, ymolchfa a ymolchfa ensuite.

· Boeler nwy

· Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

· Gerddi yn y tu blaen a’r cefn

· Ardal parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar

Pris Marchnad Agored: £295,000 - Prisiad yn ddilys hyd at 07/08/2024. Mae prisiau'n agored i newid yn dibynnu ar werth y farchnad ar y dyddiad prynu

Lleiafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar y benthyciwr)

Isafswm 25% = £73,750

Uwchafswm 75% = £221,250

Opsiwn i fynd fyny at 80% o berchnogaeth

Enghraifft:

Prynu cyfran o 25% = £73,750

Ecwiti yn weddill = £221,250*2.75% = £6,084.38

Rhent = £507.03pcm + Tal Gwasanaeth (i'w gadarnhau

Meini Prawf Preswyl:

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Conwy. Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Yn barod Gorffennaf 2024.

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL30 1BQ
  • Cod Post: LL30 1BQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£295,000 Isafswm 25% = £73,750. Uwchafswm 75% = £221,250. Opsiwn i fynd fyny at 80% o berchnogaeth Lleiafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar y benthyciwr)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English