406 Lower Dee Mill, Llangollen

  • Discounted S106 Properties

2 Bedroom First Floor Flat available

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr cyntaf 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun S106.

Pris Fforddiadwy: £100,100 (£64.79%)

Pris Marchnad Agored: £154,500

Tâl gwasanaeth: £1,764 y flwyddyn.

Band Treth Cyngor: C

Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar fenthyciwr)

Mae'r eiddo hwn yn brydlesol - 76 mlynedd yn weddill.

Fflat llawr cyntaf, sy'n ganolog i Langollen. Ystafell fyw / cegin cynllun agored, 2 ystafell wely ddwbl, 2 cwpwrdd storio ac 1 ystafell gotiau maint da. Lle parcio dynodedig.

Lloriau finyl yn y gegin. Teils mewn ystafell ymolchi. Lloriau pren mewn ystafell fyw agored, neuadd ac ystafell gotiau Carped mewn ystafelloedd gwely

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 (15/08/2023 - 12/09/2023) • Yn byw neu'n gweithio Llangollen neu Llantysilio am gyfnod parhaus o 3 blynedd cyn y dyddiad cwblhau ac mae angen tai fforddiadwy. Os na ellir adnabod unrhyw berson cymwys

Blaenoriaeth 2 (13/09/2023 - 11/10/2023)• Yn flaenorol yn byw neu'n gweithio Llangollen neu Llantysilio am gyfnod parhaus o 3 blynedd ac mae angen tai profedig arno

Os na ellir adnabod unrhyw berson cymwys o fewn 2 fis

Blaenoriaeth 3 (12/10/2023 - 09/11/2023) • Bydd y gofynion ar gyfer preswylio neu gyflogaeth yn cael eu hymestyn i gynnwys cymunedau Llandrillo, Cynwyd, Corwen, Bryneglwys a Llandegla.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Mill Street, Llangollen LL20 8RQ, UK
  • Cod Post: LL20 8RQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£154,500 £100,100 Minimum 5% (depending on lender)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English