4 Stryd y Golomen, Glasdir, Rhuthun, Sir Ddinbych

Ty par 3 llofft 5 person ar gael

 • Sir Ddinbych
 • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 18.08.22 at 23:45

Ty par 3 llofft 5 person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol hefo Grwp Cynefin

Rhent Misol: £593.46 (dim tal gwasanaeth)

Blaendal: £593.46

Barod i osod: Diwedd Awst / Dechrau Medi 2022

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw/fwyta, cegin, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, 3 ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy

Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

Gerddi yn y tu blaen a’r cefn

Ardal parcio wedi ei neilltuo

Rydym yn caniatau 2 anifail anwes

Peidio â pharcio unrhyw gerbyd ar yr eiddo, ac eithrio car modur neu feic modur.

Peidio â rhedeg unrhyw fusnes masnach neu weithgynhyrchu yn yr eiddo.

Peidio â chadw unrhyw golomennod neu ddofiau, nac unrhyw anifail arall heblaw anifail anwes domestig yn yr eiddo.

Cysylltiad Lleol:

Er mwyn gallu gwneud cais am yr eiddo, rhaid i ymgeiswyr:

 • Fod wedi byw yn ardal Cyngor Cymuned Rhuthun am gyfnod di-dor o 3 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo.
 • Fod wedi byw yn y gorffennol yn ardal Cyngor Cymuned Rhuthun am gyfnod di-dor o 3 blynedd
 • Wedi gweithio yn ddi-dor yn ardal Cyngor Cymuned Rhuthun am o leiaf 3 mlynedd, neu wedi ymddeol o weithio yn yr ardal o fewn y 2 mlynedd dwetha yn dilyn gwaith di-dor yn yr ardal am oleiaf 3 blynedd.
 • Gweithiwr allweddol, sydd yn gweithio yn ardal cymuned Rhuthun sydd yn dymuno byw yn yr ardal.
 • Person sydd wedi gadael eiddo ynghlwm a’u gwaith – sef eu prif gartref ac wedi byw neu weithio yn ardal Cyngor Cymuned Rhuthun am o leiaf 3 mlynedd.
 • Person sydd yn symud i’r ardal i edrych ar ôl teulu agos / ffrind sydd yn gymwys fel yn a)
 • Os nad oes gennym ymgeiswyr ddigonol fel a nodir uchod, ar ól cyfnod o 3 mis byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr o Sir Ddinbych, ond yn rhoi blaenoriaeth i’r ymgeiswyr sydd a chysylltiad lleol i ardal Cyngor Cymuned Rhuthun a chymunedau cyfagos, fel a nodir uchod.

Tra mae’r denantiaeth yn Denantiaeth Aswiriedig Byrlys 6 mis, mi fydd wedyn yn parhau ar sail misol, Cyn belled a cedwir at dermau’r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn un tymor hir.

Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Os am unrhyw reswm y byddwch yn methu eich gwiriad credyd, efallai y bydd angen i chi ddarparu Gwarantwr i ni, a fydd wedyn yn gorfod cwblhau gwirid credyd.

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: 6 Stryd Y Barcud, Ruthin LL15 1QD, UK
 • Cod Post: LL15 1QB
 • Ystafelloedd Gwely: 3
 • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£593.46 £593.46

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English