4 Britannia Close, Rhostyllen, Wrexham

  • Shared Ownership

Tŷ pâr 3 ystafell wely

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 17.04.24 at 23:45

Tŷ pâr 3 ystafell wely ar werth ar y Cynllun Rhan Berchnogaeth drwy Clwyd Alyn.

Mae tŷ pâr tair ystafell wely yn Rhostyllen yn cynnwys ystafell fyw cynllun agored, cegin/ystafell fwyta, tair ystafell wely ac ystafell ymolchi. Mae yna 'drive' ar gyfer parcio oddi ar y ffordd o flaen yr eiddo a gardd mawr i'r cefn.

Mae'r pris gofyn yn cynrychioli 85% o werth marchnad yr eiddo.

Pris Marchnad Agored: £186,000

Pris Fforddiadwy: £158,100 - bydd y prynwr yn prynu cyfran o 85% yn unol â chyfyngiad S106

Tal Gwasanaeth - £5.07

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Daliadaeth - Prydles gyda 109 mlynedd yn weddill ar y brydles

EPC -

Energy performance certificate (EPC) – Find an energy certificate – GOV.UK (find-energy-certificate.service.gov.uk)

Bydd cysylltiad lleol yn cael ei ystyried fel a ganlyn:

Priority 1 - (01/11/2023 - 27/12/2023):

Has resided personally or has had a close family association in the Eclusham electoral ward of the Council's area for a continuous period of one year immediately preceding the date upon which he is granted Shared Ownership Lease

or

is in Employment at a location within the said ward and has been in employment for a period of six months immediately preceding the date upon which he is granted Shared Ownership Lease

or

has previously resided or has had a close family association in the said ward or been in employment therein for a continuous period of five years

Priority 2 - (27/12/2023 - 21/02/2024):

As per the S106 the residency criteria should be opened out to neighbouring communities of Brynyffynnon, Coedpoeth, Marchwiel and Ponciau

Priority 3 (21/02/2024 - 17/04/2024):

If no person qualifies in Priority 1 or 2, the qualifying criteria opens out to the whole of Wrexham County.

Priority 4 - (After 17/04/2024):

If no person qualifies in Priority 1, 2 or 3 all other Eligible applicants will be considered.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 6 Britannia Cl, Rhostyllen, Wrexham LL14 4BX, UK
  • Cod Post: LL14 4BX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£186,000 £158,100 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English