Cyfryngau Cymdeithasol

3 Britannia Close, Rhostyllen

  • Shared Ownership

Wedi ei werthu ar Amod - Tŷ Pâr Tair Ystafell Wely

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 08.03.19

Tŷ pâr tair ystafell wely mewn cul de sac yn Rhostyllen. Mae’r eiddo yn cynnig ffenestri dwbl UPVC a ffordd breifat at y tu blaen sy’n cynnig digon o le i barcio. Mae ganddo ardd gaeedig yn y cefn a lawnt artiffisial a decin gydag ardal wedi ei phalmentu wrth y giât ochr.

£60,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £365.07 a Thâl Gwasanaeth o £10.05 y mis.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Britannia Close, Rhostyllen, Wrexham LL14 4BX, UK
  • Cod Post: LL14 4BX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£102,000 £60,000 Minimum 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English