27, 29, 31 & 33 Maes Cwyfan, Dyserth

Tŷ Pâr 2 Llofft 4 person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.09.20 at 23:45

Tŷ Pâr 2 Llofft 4 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Cyngor Sir Ddinbych.

Wedi’i adeiladu 2020, mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta gyda drysau dwbl yn agor allan i'r ardd yn y cefn, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 llofft, ystafell ymolchi deuluol gyda chawod dros y bath, gerddi yn y tu blaen a’r cefn, ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd. Gwres canolog LPG. Band eang ffeibr ad adeilad ar gael (<1Gbps cyflymder llwythos i lawr) Ni chynhwysir unrhyw nwyddau gwynion.

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm
Rhent Misol £560 a Tal Gwasaneth £12.54

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 –
Cysylltiad lleol â Dyserth, Gallt Melyd neu Brestatyn e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd, neu person sydd yn weithiwr allweddol sy’n gweithio yn yr ardal ac sy’n dymuno byw yn yr ardal.

Blaenoriaeth 2 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Y Rhyl; Rhuddlan; Bodelwyddan; Llanelwy; Trefnant; a Thremeirchion, Cŵm & Waen

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir Ddinbych cyfan

Bard i'w osod: Hydref 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6BF
  • Cod Post: LL18 6BF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£517.33

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English