25 The Cloisters, Rhos on Sea

  • Discounted S106 Properties

Ty Par 2 lloft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Ty Par 2 lloft ar gael ar y cynllun Disgownt 106.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin, 2 llofft ac ystafell ymolchi.

Rhydd - ddaliadol

Pris Marchnad Agored: £191,000

Pris Fforddiadwy o: £142,500

Lleiafswm o 5% o flaendal - yn dibynnu ar fenthyciwr

Band Treth y Cyngor: C

EPC: C

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf Cysylltiad Lleol ar gyfer tai fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i:

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn byw neu weithio yn Sir Conwy am y 12 mis blaenorol.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 25 The Cloisters, Rhos on Sea
  • Cod Post: LL28 4PW
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£191,000 £142,500 Lleiafswm o 5% o flaendal - yn dibynnu ar fenthyciwr

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English