14 Rhodfa Tegid, St Asaph, Denbighshire

  • Rent To Own

Ty canol terras 3 ystafell wely 5 person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 24.06.24 at 09:00

Ty canol terras 3 ystafell wely 5 person ar gael ar y cynllun Rhentu i'w brynu drwy Clwyd Alyn.

The property comprises of open plan living room/kitchen/diner, downstairs cloaks, hallway, 3 bedrooms, 1 with en-suite and a family bathroom. Includes gardens to the rear and driveway for off road parking for 2 cars. Carpets/flooring included. We also accept pets, a permissions form will need to be filled in prior to accepting.

Rhent Misol: £1,085.66

Tal Gwasanaeth: £19.73 for estate management

Pris Farchnad Agored: £260,000

Blaendal: 6 wythnos o flaendal o £1503.22 ac 1 fis o rhent o flaen llaw o £1085.66 Cyfanswm = £2,588.88

Lleiafswm incwm i gael eich cysidro yw £43,426.40

Meini Prawf Preswylio: 12 mis o gyswllt o byw, gweithio, teulu agos neu cysylltiad blaenorol i Sir Ddinbych.

EPC - Wedi atodi

Band Treth y Cyngor - I ddilyn

Anifeiliaid Anwes - Dim cyfyngiadau

Eiddo yn barod canol Gorffennaf 2024.

Rydym yn cadw'r hawl i ddod â'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir nifer ddigonol o ymgeiswyr.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 14 Rhoda Tegid, St Asaph, Denbighshire LL17 0EQ
  • Cod Post: LL17 0EQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£260,000 £1,105.39 £2,588.88

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English