11 Llanegryn Street, Abergynolwyn, Gwynedd, LL36 9YE

  • Shared Ownership
  • Shared Equity
  • Homebuy
  • Discounted S106 Properties

Eiddo 2 ystafell wely sydd ar gael

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo 2 ystafell wely sydd ar gael.

Mae Amod 157 ynghlwm a'r eiddo yma.

Pris: £110,000

Freehold

Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar fenthyciwr)

EPC: E (gweler atodiad isod)

Band Treth y Cyngor: B

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL36 9YE
  • Cod Post: LL36 9YE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£110,000 Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar fenthyciwr)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English