Cyfryngau Cymdeithasol

Search Results

Gweld fel Map Hidlo
Ynys Môn

4 Stad Ardrum, Porth Dafarch, Caergybi, Ynys Mon - LL65 2QH

o £580.00

Ty par 3 llofft ar gael drwy'r Cynllun Rhent i'w Brynu gyda Tai Elwy.

Isafswm incwm cartref er mwyn cael eich cysidro yw £25,000.

Darllen mwy »
Ynys Môn

Flat 2 Stryd y Farchnad, Caergybi - LL65 1UN

o £99.22 yr wythnos

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael Awst 2019 gan Tai Gogledd Cymru

Darllen mwy »
Ynys Môn

Yr Hen Ysgol, Llanddeusant 3 - LL65 4AJ

o £563.33 + £6.68 Tal Gwasanaeth / Service Charge

Wrthi'n Asesu Ceisiadau


1 x eiddo 3 llofft Cynllun Rhent Canolraddol

Darllen mwy »

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg