Cyfryngau Cymdeithasol

Cynllun Prynu Cartref Sir Conwy

  • Homebuy

Prynu Cartref Sir Cowny

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.11.18

Mae arian Prynu Cartref ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr sydd gan ddiddordeb prynu eiddo o’u dewis eu hunain ar y farchnad agored drwy gynnig benthyciad Cymorth Prynu o 30%-50% o’r pris prynu.

Hyn ddibynnol ar dermau ac amodau, ac ar gael yn Sir Conwy yn unig.

Byddwn yn asesu ceisiadau yn nhrefn dyddiad cofrestru ar y gofrestr Tai Teg.

Dilynwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth:

https://beta.llyw.cymru/prynu-cartref-cymru?_ga=2.240050373.770663266.1527255687-510748751.1509617578

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English