8 Robins Court, Broughton

  • Shared Equity

Ty 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Mae hwn yn eiddo arddull masionette 2 ystafell wely gyda drws ffrynt sy'n cynnig mynediad preifat i'r eiddo i'r deiliad.

Yn fyr mae'r eiddo'n cynnwys mynedfa breifat ar y llawr gwaelod gyda grisiau sy'n arwain at gyntedd gyda chegin / ystafell fyw, dwy ystafell wely, ac ystafell ymolchi deuluol gyda dau gwpwrdd storio wedi'u hadeiladu'n fewnol. Mae gan yr eiddo oddeutu 83m² o arwynebedd llawr.

Lolfa 3.26 x 3.88 (10 ”8 x 12” 9)

Cegin / Ardal fwyta 3.26 x 2.75 (10 ”8 x 9” 0)

Ystafell Wely Un 4.05 x 3.20 (13 ”3 x 10” 4)

Ystafell Wely Dau: 4.05 x 2.26 (13 ”3 x 7” 5)

Mae gan yr eiddo hefyd fudd o system gwres canolog nwy sy'n cael ei thanio trwy foeler cyfuniad a rheiddiaduron wedi'u llenwi â dŵr.

Darperir gwres dŵr gan yr un peth. Mae'r boeler wedi'i leoli mewn cwpwrdd eang yn yr ystafell wely ar yr ochr dde.

Mae gan yr eiddo ffenestri gwydr dwbl UPVC a drws ffrynt mewn cyflwr rhagorol.

Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau o ansawdd da drwyddo draw.

Mae un lle parcio dynodedig wedi'i ddyrannu i ochr chwith yr eiddo gyda digon o le i barcio i ymwelwyr. Nid oes gerddi preifat. Mae'r eiddo wedi'i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd a sefydledig. Mae'n agos at yr holl amwynderau arferol gan gynnwys ysgolion, siopau a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus.

Daliadaeth yr eiddo yw Prydles gyda 996 mlynedd yn aros ar y ddeiliadaeth. Cost Tal Gwasanaeth am y flwyddyn yw oddeutu £121.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 - 16/09/2019 - 11/11/2019 a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 12/11/2019 - 06/01/2020 e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0TQ
  • Cod Post: CH4 0TQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£120,000 £84,000 Isafswn 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English