5 Maple Way, Penyffordd, Flintshire

  • Shared Equity

Ty 3 ystafell wely Pen Terras

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Ty 3 ystafell wely Pen Terras ar gael drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

The property briefly comprises to the Ground Floor: Canopy Porch, Well lit hallway with turned staircase, Downstairs W.C, Modern kitchen and spacious open plan lounge - dining room which opens out on to the elevated paved patio area which offers the ideal indoor outdoor living. To the First Floor you will find: Spacious landing, Master bedroom with ensuite shower room, Two further bedrooms and a family bathroom. Outside the property there are two allocated off road parking spaces. A side gate gives access to the paved patio area, with steps down to a laid lawn area which has been designed with easy maintenance in mind.

Prif Marchnad Agored: £190,000

Pris Fforddiadwy (70%): am £133,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Daliadaeth yr eiddo yw Prydlesol (250 mlynedd ar ol)

Ground Rent: £388.76

Tal Gwasanaeth: £129.08

EPC - https://find-energy-certificat...

Band Treth y Cyngor - D

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 28/03/2024 - 23/05/2024 - Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu’r cymunedau sy’n ffinio a Yr Hôb, Coed-llai, Bwcle, Penarlag, Brychdyn, Bretton a Kinnerton Uchaf neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 23/05/2024 - 20/06/2024 - Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llanfynydd, Treuddyn, Caergwrle ac Ewlo.

Blaenoriaeth 3 - 20/06/2024 - 18/07/2024 - Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 - 18/07/2024 - 15/08/2024 - Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 5 Maple Way, Penyffordd, Flintshire CH4 0FR
  • Cod Post: CH4 0FR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 £133,000 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English